Formació per al professorat UB de nova incorporació

Curs presencial

Destinataris

Personal docent i investigador de la UB que inicia la seva docència universitària.

Introducció

La docència universitària és una tasca complexa que requereix formació, reflexió i treball en equip. L’objectiu d’aquest curs és oferir una formació bàsica en les competències docents que el professorat de nova incorporació haurà de desenvolupar en la seva carrera docent.

Competències i objectius

Es treballaran les següents competències docents:

 • Planificació i gestió docent
 • Metodologia
 • Comunicació lingüística i interpersonal

Objectius:

 • Reflexionar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge
 • Planificar la docència
 • Dissenyar i desenvolupar activitats d’ensenyament‑aprenentatge
 • Comunicar de manera eficient en situacions docents
 • Avaluar els processos d’aprenentatge

Continguts

 • Ensenyament i aprenentatge. Rols del professor universitari
 • Tipologia i estils d’aprenentatge dels estudiants universitaris
 • Aprenentatge autònom i aprenentatge significatiu
 • Planificació de la docència i avaluació dels aprenentatges
 • Recursos per a la comunicació a l’aula
 • Recursos i normatives de la UB

Metodologia

Es combinarà l’exposició participativa dels continguts amb l’anàlisi de casos. A les sessions es proposaran activitats individuals i en grup.

Avaluació

 • Assistència i participació en les activitats proposades
 • IMPORTANT: Per tal d’obtenir la certificació corresponent, serà necessari assistir a totes les sessions del curs.

Durada

14 hores

Calendari

10, 17, 24 i 31 d’octubre, de 16 a 19.30 h

Formadors

Juan Antonio Amador, Joan-Tomàs Pujolà i Rosa Sayós
Secció d’ Universitat, Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) - UB

Idioma d’impartició

Català

Places

30

Lloc

Aula 2021 de la Facultat d’Economia i Empresa (Edifici 696, antiga Escola Empresarials), Campus Diagonal

Preinscripció

https://forms.gle/RsBjRQdye3ASM2s46 (fins el 3 d’octubre)

Activitat finançada en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments