Introducció a la cultura iberoamericana

Modalitat Presencial
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

Familiaritzar-se amb les cultures i les normes de cortesia per tal de facilitar-ne la comunicació

Continguts

Cultures iberoamericanes.

Llenguatge verbal i no verbal.

La cultura, les normes de cortesia i les implicacions en el llenguatge verbal i no verbal.

Metodologia

Presentació general. Tallers de casos pràctics amb situacions comunicatives diverses

Nombre d'hores 4
Nombre de places 10
Àmbit formatiu

Perfeccionament

Àrea temàtica

Comunicació. Subàrees: Interpersonal

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP.

Codi: 152/19
Calendari:  19 i 21 de novembre de 2019
Horari: De 13 a 15h
Lloc: Aula 4F1, Centre UB-Sants
Professor: Serveis Lingüístics. Cielo R.Zaidenwerg

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments