Gestionar la interculturalitat a la universitat. Quins reptes planteja?

Modalitat Presencial
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

A més del coneixement d’altres llengües, tenir una bona competència intercultural és fonamental per poder interrelacionar-se amb èxit amb persones d’altres països que tenen bagatges culturals molt diferents. L’objectiu d’aquest curs és ajudar a gestionar les situacions comunicatives interculturals que es produeixen en l’entorn universitari.

Continguts

Presa de consciència de les diferències culturals.

Estereotips sobre altres cultures (fins i tot les més pròximes).

Eines per detectar l’obertura o sensibilitat intercultural.

Estratègies per desenvolupar la competència intercultural.

Situacions de contacte intercultural en les tasques relacionades amb el lloc de treball.

Bones pràctiques de gestió de la interculturalitat a les universitats.

Metodologia

Presentació general. Tallers de casos pràctics amb situacions comunicatives diverses de l'àmbit universitari.

Nombre d'hores 4 h
Nombre de places 10
Àmbit formatiu

Perfeccionament

Àrea temàtica

Comunicació. Subàrees: Interpersonal

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP.

Calendari:  8 i 10 d'octubre de 2019
Horari: De 13 a 15h
Lloc: Aula 4F3, Centre UB-Sants
Professor: David Casals (Serveis Lingüístics)

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments