Entrenament en habilitats comunicatives: saber fer preguntes

Modalitat Presencial
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

Donar eines per construir preguntes que ens ajudin a mantenir oberta la comunicació amb les persones amb qui interactuem.

Continguts

 • L'acte de generar preguntes: objectius explícits i implícits
 • La funció de les preguntes i el context
 • Aspectes de la comunicació no verbal en la formulació de les preguntes
 • Tipologia de preguntes i les seves finalitats:
  1. Investigació/exploració
  2. Demandes
  3. Hipotètiques
  4. Confirmatives
  5. Reflexió
  6. Conclusió/acomiadament
 • Pràctiques de formulació eficient de generació de preguntes
 • Resolució de casos
Metodologia

Activa, participativa i experiencial

Nombre d'hores 12
Nombre de places 8
Àmbit formatiu

Perfeccionament

Àrea temàtica

Comunicació. Subàrees: Comunicació Interpersonal

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP.

Calendari: 15, 17 i 22 d'octubre de 2019
Horari: De 8:30 a 12:30h
Lloc: Centre UB-Sants, Aula 4F1
Professor: Grup Sural

Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Coorporativa

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments