Competències emocionals i estils de vida saludables

Modalitat Presencial
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius
 • Conèixer com funcionen les emocions i les seves repercussions en el pensament, el comportament, la salut i el benestar.
 • Desenvolupar competències emocionals per a la millora del benestar personal i social.
 • Desenvolupar la consciència emocional per identificar amb precisió les emocions pròpies i les dels altres per poder adoptar les millors respostes en cada circumstància.
 • Desenvolupar la capacitat de gestió emocional a través de tècniques diverses que permetin un comportament més adaptatiu.
 • Desenvolupar l’autonomia emocional i l’autoestima com elements fonamentals del desenvolupament personal, per a l’empoderament, i per prendre cura de sí mateix.
 • Desenvolupar competències per mantenir relacions positives amb altres persones i prendre consciència que una de les fonts de satisfacció personal son les relacions interpersonals i socials.
 • Adoptar estils de vida saludables en base a les competències emocionals, com elements essencials per a la construcció del benestar.

Continguts

 • Com funcionen les emocions?.- Característiques de les emocions i com afecten al nostre pensament, comportament i benestar. Els fenòmens afectius: emocions, sentiments, estats d’ànim, trastorns emocionals. Les emocions i la salut.
 • Quines emocions hi ha?.- Classificació de les emocions. Intensitat, especificitat i polaritat de les emocions. Las emocions bàsiques. Quina funció tenen les emocions?
 • Les competències emocionals.- Ningú neix amb competències. Els grans blocs de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competències socials, habilitats de vida pel benestar.
 • Consciència emocional.- Autoobservació i reconeixement de les emocions. Comprensió de les causes i conseqüències de les emocions. Avaluació de la intensitat de les emocions. El  llenguatge i l’expressió de les emocions. Reconèixer les emocions dels altres.
 • Regulació emocional.- Gestió de les emocions. Tolerància a la frustració. Gestió de la ira i del comportament agressiu.. Adoptar una actitud  positiva davant la vida. Resiliència. Fomentar les emocions positives. Estratègies de regulació emocional.
 • Emoció i benestar.- Tipus de benestar. El benestar emocional. Factors de benestar emocional. La construcció del benestar personal i social.
Metodologia

La metodologia és eminentment activa. Es fa una introducció conceptual, per justificar i fonamentar la pràctica d'activitats i exercicis diversos. S'utilitzen dinàmiques de grup, tals com grups de discussió, Phillips 6/6, role playing, dinàmiques corporals, relaxació, meditació, respiració, etc.

Nombre d'hores 16
Nombre de places 20
Àmbit formatiu

Desenvolupament de competències personals i professionals

Àrea temàtica

Hàbits saludables i creixement personal

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP.

Calendari: 3,10,17 i 24 d´octubre de 2019
Horari: De 10 a 14h
Professor: Esther Garcia
Lloc:  Centre UB-Sants, Aula 2F4


Calendari: 4,11,18 i 25 de novembre de 2019
Horari: De 16 a 20h
Professor: Esther Garcia
Lloc:  Centre UB-Sants, Aula 2F4

Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Coorporativa

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments