Les TIC invisibles Estratègies didàctiques per utilitzar les TIC a l’aula

Formadora

Mariona Grané i Oró. Professora de Comunicació Audiovisual. Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB

Destinataris

Professorat de la UB amb ganes d’integrar les TIC a l’aula, no només per treballar amb la informació, sinó sobretot per ensenyar i aprendre.

Introducció

Ja fa més de 25 anys que els ordinadors formen part de la nostra activitat com a professors i investigadors. Però malgrat que aquesta tecnologia semblava que era l’oportunitat per a un canvi educatiu actiu, això no ha estat així. Els ordinadors no han fet que les nostres classes siguin més actives i participatives, ni que els alumnes aprenguin «més» o «millor», ni nosaltres hem integrat amb normalitat les eines digitals als processos educatius.

Amb la web social, participativa, audiovisual i amb les tecnologies mòbils, la nostra vida personal ha canviat, i també la nostra manera de treballar en recerca i gestió. Però en la majoria de casos, no ho ha fet igual la nostra tasca docent a l’aula.

Aquest curs vol posar a les nostres mans l’ús de les tecnologies a l’aula, d’una forma senzilla i directa. Vol ser un apropament a diferents recursos i eines digitals des d’estratègies didàctiques que ens permetin motivar l’alumnat, fer-lo participar activament en el seu propi procés d’aprenentatge i fer-lo treballar col·laborativament, per crear continguts i construir coneixement.

Amb l’excusa de conèixer eines i recursos digitals diferents, treballarem com traslladar la prioritat dels continguts a la prioritat de l’alumne i el seu aprenentatge, dissenyant activitats d’aprenentatge i avaluació on les TIC poden ser una eina potent per avançar.

Objectius

  • Veure les tecnologies de la informació i la comunicació com un recurs adient en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
  • Utilitzar les tecnologies per potenciar l’aprenentatge dels alumnes.
  • Dissenyar activitats d’ensenyament i d’aprenentatge amb l’ús de les tecnologies des d’una perspectiva creativa i de construcció de coneixement.
  • Desenvolupar estratègies didàctiques per treballar activament a l’aula potenciant l’aprenentatge i la participació dels alumnes.

Continguts

  • Eines en línia gratuïtes i senzilles per presentar informació, continguts, tasques, problemes, etc., i estratègies didàctiques per fer-les servir a l’aula.
  • Recursos tecnològics en xarxa per començar i acabar el curs, per preguntar o obtenir respostes, per fer participar, per motivar el grup, per avaluar coneixements, per emocionar-nos, per jugar i per aprendre.
  • Accions a l’aula per fer treballar els alumnes amb les tecnologies, personalment i col·laborativament, amb reptes que els facin aixecar de la cadira i activar el cervell, tot promovent la creació i la construcció de coneixement.

Metodologia

Es tracta d’un curs eminentment pràctic, centrat a conèixer i provar eines digitals que són a la xarxa i que podem utilitzar amb el nostre alumnat.

Però vol també ajudar-nos a reflexionar sobre per a què, amb qui, com, quan i de quina manera les podem fer servir per incidir positivament en l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Es faran tres sessions de tres hores cadascuna, durant les quals la professora ens guiarà però els participants haurem de treballar individualment i en petits grups, utilitzar les eines proposades, fer proves amb aquestes eines, ser capaços de crear recursos per al nostre alumnat i dissenyar activitats d’aprenentatge de qualitat.

Avaluació

Cal assistir a les tres sessions i treballar en equip fent proves de les eines i superant les activitats.

Referències

Acaso, M. (2013). rEDUvolution: hacer la revolución en la educación. Madrid: Paidós.

Bartolomé, A. & Grané, M. (2013). Interrogantes educativos desde la sociedad del conocimiento. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. Vol. 31, núm 1-2013, p. 71-81.

Places

 25

Durada

 9 hores

Calendari

28 i 30 d'octubre i 4 de novembre de 2019 de 9.30 a 12.30 h

Lloc

Facultat de Geografia i Història, aula 214i

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments