Educació i tècnica de la veu

Curs presencial

Formador

Àngel Amazares. Actor, directorm guionista i coach en comunicació.

Introducció

La tècnica vocal assegura la possibilitat de parlar sense cansar-se ni fer patir o posar en perill la laringe. Per aquesta raó, l'aprenentatge d'una bona tècnica i higiene
 vocal pot ser de gran ajut per evitar possibles dolences i mancances, i assegura una millora qualitativa i quantitativa de l'orador davant del seu públic objectiu.

Objectius

  • Desenvolupament de les tècniques de veu en l'àmbit docent, conferències, exposicions i altres presentacions.
    
  • Aprenentatge de la coherència comunicativa: veu-gest-cos.
  • Desenvolupament de la imatge comunicativa a través de la veu nítida, estable, homogènia i incansable.
    ​

Contingut

Coneixement de l'autonomia de la veu: els elements fonamentals i físics en la producció de la veu.

Coneixement de les patodologies professionals de la veu.

Coneixement de procés d'alliberació i de l'ús de la veu natural a través del treball cos-ment-veu.

Higiene vocal a través de les normes i la cura per al bon funcionament de la veu:

1. Postura

2. Distensió general i local

3. Respiració

4. Ressonància

5. Qualitats acústiques

Comunicació oral/corporal: actitud, aparença, gesticulació i posició.

Desenvolupament de l'estil vocal personal.

Metodologia

Al llarg de les sessions s’intercala la teoria, a través de la clarificació de conceptes, amb la posada en pràctica d’aquests conceptes per part de cada participant.

Per altra banda, es treballa molt amb la metodologia del coaching: els assistents aniran rebent en tot moment eines generals i personals per a la millora de les
 seves habilitats comunicatives.

Avaluació

Hi haurà una avaluació final, en la qual els participants posaran en pràctica totes les eines desenvolupades durant el curs a través d’un treball final. Aquest treball 
consistirà en una presentació pública. Cada participant serà valorat per la resta dels assistents participants i pel formador. El resultat de l’avaluació serà un conjunt 
d’eines per continuar treballant en el futur i poder optimitzar, així, la tècnica apresa al curs.

Bibliografia

  •  HEUILLET-MARTIN, G.; GARSON-BAVARD, H.; LEGRÉ, A. Una voz para todos. Ed. Solal, 2003.
  •  La voz. Técnica vocal para la rehabilitación de la voz en las disfonías funcionales. Barcelona: Editorial Paidotribo, 2000.
Durada

25 hores    

Calendari

14, 15, 16, 17, i 18 de gener de 2019 de 9.30 a 14.30 h

Places

20

Lloc

Facultat de Física i Química, aula v13P

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments