Formació per al professorat UB de recent incorporació

Curs semipresencial

Destinataris

Personal docent i investigador de la UB amb experiència docent no superior a un curs acadèmic.

Nota: Es donarà prioritat al professorat que s’incorpori per primera vegada a la UB durant el curs 2016/2017.

Introducció

La docència universitària és una tasca complexa que requereix formació, reflexió i treball en equip. L’objectiu d’aquest curs és oferir una formació bàsica en les competències docents que el professorat de nova incorporació haurà de desenvolupar en la seva carrera docent.

Competències i objectius

Es treballaran les següents competències docents:

 • Planificació i gestió docent
 • Metodològica
 • Comunicació lingüística i interpersonal

Objectius:

 • Reflexionar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge
 • Planificar la docència
 • Dissenyar i desenvolupar activitats d’ensenyament‑aprenentatge
 • Comunicar eficientment en situacions docents
 • Avaluar els processos d’aprenentatge

Continguts

 • Ensenyament i aprenentatge. Rols del professor universitari
 • Tipologia i estils d’aprenentatge dels estudiants universitaris
 • Aprenentatge autònom i aprenentatge significatiu
 • Planificació de la docència i avaluació dels aprenentatges
 • Recursos per a la comunicació a l’aula
 • Recursos i normatives de la UB

Metodologia

Es combinarà l’exposició participativa dels continguts amb l’anàlisi de casos. A les sessions es proposaran activitats individuals i en grup.

Avaluació

 • Assistència i participació en les activitats proposades

Durada

15 hores (12 h presencials + 3 h de treball no presencial)

Calendari

Sessions presencials: Dimecres 19 i divendres 21 d’octubre, dimecres 2 i 16 de novembre, de 16.00 a 19.00 h

Formadors

Equip de la Secció d’Universitat
ICE - UB

Idioma d’impartició

Català

Places

30

Lloc

Dimecres 19 d'octubre. Aula F. Facultat d'Economia i Empresa (Edifici 696, Antiga Escola Empresarials). Campus Diagonal

Resta de dies. Sala de Juntes de la Facultat d'Economia i Empresa (Edifici 696, Antiga Escola Empresarials). Campus Diagonal

Preinscripció

Calendari de preinscripció: fins el 5 d’octubre

Procediment:

 1. Les persones interessades hauran de comunicar al departament el seu interès per participar en aquest curs i omplir el següent formulari:  http://bit.ly/2cw7AAl   (fins el 5 d’octubre)
 2. El departament haurà de prioritzar les sol·licituds del seu professorat adscrit i comunicar-ho a l’ICE a través d’un correu electrònic a ice-universitat@ub.edu.

El correu haurà de contenir:

 • Noms dels candidats i data de la seva primera contractació a la UB com a PDI
 • Ordre de priorització

La data màxima per enviar aquest missatge serà el divendres 7 d’octubre.

Les sol·licituds que no hagin estat prioritzades pel departament no seran tingudes en compte.

Comunicació de l’adjudicació de places:

L’ICE comunicarà l’adjudicació de places durant la setmana del 10 al 14 d’octubre.

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments