Formació PDI-PAS 2016

Aquí podreu trobar activitats formatives compartides PDI-PAS

Informació sobre la inscripció 

DATES D'INSCRIPCIÓ: Del 22 de juny al 14 de juliol de 2016

L'adjudicació de places es farà per ordre d'inscripció.

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA: en cas de no poder assistir a una activitat formativa, us preguem que ens ho comuniqueu, a l'adreça iceformub@ub.edu, amb un mínim de 72 hores d'antelació, amb la finalitat de facilitar la vostra plaça a una altra persona. La no comunicació suposarà que a la propera edició de cursos només es podrà optar a activitats amb places vacants.

CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA: per obtenir-lo cal assistir al 80% de l'activitat formativa i realitzar totes les activitats proposades. No se certificarà l'assistència als cursos de les persones que no hagin estat inscrites prèviament.

 
:: Redacció de textos en anglès Del 10 d'octubre al 20 de novembre de 2016 Matrícula tancada
:: Presentacions professionals en anglès Del 10 d'octubre al 20 de novembre de 2016 Matrícula tancada

:: Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent (EPA)

Del 18 d'abril al 20 de maig de 2016 Matrícula tancada

:: El risc al laboratori químic i biològic, com afrontar-lo

5,12,19 i 26 de maig i 2,9, 16 i 30 de juny de 2016
de 12 a 15h
Matrícula tancada

:: Aplicació a la UB de la nova normativa de gestió de productes químics: GHS, reglaments CLP i REACH i sbstitució d'aqents químics perillosos

7 d'abril de 2016
de 12 a 15 h
Matrícula tancada

 "Control Banding". Models simplificats d'avaluació del risc químic. Aplicació a l'estimació de l'exposició a productes químics

5 d'abril de 2016
De 12 a 15h
Matrícula tancada
:: Recursos de redacció per a la xarxa social 8 i 10 de març de 2016
de 13 a 15 h
Matrícula tancada

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments