Guia pràctica per a la sol·licitud de trams de recerca. Taller per àmbits específics

Aquest taller té com a objectiu posar a disposició del personal investigador d’alguns àmbits específics de recerca, l’espai adequat per millorar l’impacte personal d’aquests àmbits, relacionat amb el nombre de sexennis de recerca atorgats als nostres investigadors i, en conseqüència, a la Universitat de Barcelona. Es tracta d’un taller obert a totes les especialitats de recerca però amb diferent tractament, perquè en algunes s’ha mostrat àmplia expertesa en el tràmit de sol·licitud mentre que en d’altres assistim encara a un cert absentisme en aquest tràmit. Cal, doncs, facilitar aquest procediment i revisar els criteris per fer-ho de forma positiva. Es treballarà sobre el funcionament dels comitès i els elements que poden fer augmentar les possibilitats d’avaluació positiva.

Organitza: Secció d’Universitat de l’ICE. Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència. Vicerectorat de Política Científica. Delegació del rector per a Accions Estratègiques de Recerca

Coordina: Joan Guàrdia i Teresa Pagès

18 de desembre de 2013

Lloc: Palau de les Heures (Campus Mundet)

HORA I AULA

ACTIVITAT

PONENT

16.00 – 16.30

Presentació de la situació de la UB pel que fa a sexennis i àrees

Dr. Enric Canela
Vicerector de Política Científica
Dr. Jordi Alberch
Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència

16:30 – 17.30

Funcionament dels comitès i aspectes generals del procés d’avaluació

Dr. Ramón Flecha García
Universitat de Barcelona
Vocal comité 7

17.30 – 18.00

Comitè assessor 0
Transferència de coneixement i innovació

Dr. Jesús David Pérez Castrillo
Universitat Autònoma de Barcelona

18.00 – 20.00

 

Comitès assessors de l’1 al 6
Ciències experimentals, matemàtiques, ciències de la salut i tecnologia

Dr. Gustavo Egea
Universitat de Barcelona

Comitè assessor 7
Ciències socials, polítiques, del comportament i de l’educació

Dr. Josep Maria Reniu
Universitat de Barcelona
Dra. Maria Rosa Buxarrais*
Universitat de Barcelona

*Aquesta sessió es desenvoluparà de 18 a 19 h per raons d’agenda

Comitè assessor 8 
Ciències econòmiques i empresarials

Dr. Montserrat Guillén
Universitat de Barcelona

Comitè assessor 9
Dret i jurisprudència

Dr. Marc Tarrés
Universitat de Barcelona
Dra. Rosa Llàcer
Universitat de Barcelona

Comitè assessor 10
Història i expressió artística

Dr. Josep Maria Fullola
Universitat de Barcelona
Dr. Miquel Quílez
Universitat de Barcelona

Comitè assessor 11
Filosofia, filologia i lingüística

Dra. Pilar Gómez
Universitat de Barcelona

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments