Sistema d’acreditació de cossos docents. Guia pràctica per a la sol·licitud de Trams de Recerca

Dia: 13 de desembre de 2016
Lloc: Aula Magna de la
Facultat de Ciències de la Terra
Coordinació: Joan Guàrdia i Teresa Pagès

L’objectiu d’aquest taller és posar a disposició del professorat de la UB informació sobre dos temes que afecten directament la promoció del PDI:

  • Modificació del sistema d’acreditació nacional per accedir als cossos docents universitaris (Reial decret 415/2015).
  • Manera com s’avaluen els trams de recerca (sexennis) atorgats al nostre personal investigador.

Es tracta d’una jornada oberta a tot el professorat de totes les àrees de recerca per ajudar a resoldre dubtes sobre aquests dos processos.

Amb aquesta informació es volen fomentar les sol·licituds del nostre professorat pel que fa a acreditacions, i facilitar l’obtenció d’avaluacions positives de l’ANECA.

 

HORA

ACTIVITAT

PONENT

16.00 – 17.00 h

Regulació d’acreditació de professorat ordinari

Dr. Félix Solaguren-Beascoa (ANECA)
Dr. Alberto Prats, UB

17.00 – 18.00 h

Funcionament dels comitès i aspectes generals del procés d’avaluació

Dr. Ramon Flecha, UB

18.00 – 18.15 h

Descans

18.15 – 18.45h

Comitè assessor 0
Transferència de coneixement i innovació

Dr. Jesús David Pérez Castrillo, UAB

18.45 – 19.45 h

Taula rodona per tractar dubtes segons les especialitats

Dr. Félix Solaguren-Beascoa (ANECA)
Dr. Josep Maria Fullola, UB
Dr. Marc Tarrés, UB

 19.45 – 20.00 h

Torn obert de paraules

 

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments