Usabilitat i accessibilitat dels recursos docents

:: Professorat ::

Mireia Ribera Turró. Universitat de Barcelona

Miquel Centelles Velilla. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

La finalitat d’aquest curs és conscienciar de la necessitat de crear recursos docents que pugui usar fàcilment l’alumnat en general i, en especial, l’alumnat amb discapacitats, cada cop més nombrós a la universitat. També es vol sensibilitzar i informar sobre la legislació i els estàndards vigents referents a accessibilitat.

:: Destinataris ::

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

:: Competències ::

Metodològica i comunicativa

:: Objectius::

Identificar les barreres de la comunicació en el context didàctic i plantejar estratègies que permetin una bona comunicació amb l’alumnat.
Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.
Estructurar el discurs segons les característiques del context, el missatge i les persones que en siguin destinatàries.

:: Contingut ::

Justificació i importància de la usabilitat i l’accessibilitat: diferents entorns, diferents preferències, diferents estils d’ús i diferents capacitats
Estàndards d’aprenentatge electrònic (e-learning)
Estàndards d’accessibilitat

:: Metodologia ::

Exposició de les necessitats, barreres i solucions de la informació digital per a estudiants amb necessitats especials; normatives i legislació aplicables a l’entorn universitari. Debat.
Simulació d’accés al web per vivenciar diverses barreres d’accés. Reflexió sobre l’aplicació dels principis d’accessibilitat al propi lloc de treball.

:: Avaluació ::

L’avaluació es basarà en dues activitats que caldrà lliurar després d’assistir a la sessió presencial: una reflexió sobre com aplicar el que s’ha après en el propi lloc de treball, i una simulació d’accés amb discapacitats al web. La qualificació serà d’apte o no apte.

:: Durada ::

6 hores (4 hores presencials + 2 hores de treball autònom)

:: Calendari ::

10 de desembre de 2013 de 10 a 14 h

:: Lloc ::

Facultat de Biologia, aula 33

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments