PROJECTE ESCOLTA’M. Formació inicial

Descripció

El curs forma part d’un espai de formació, supervisió i acompanyament per a docents i referents implicats en el projecte Escolta’m.

És una formació en la qual es treballaran els continguts bàsics del projecte i la metodologia que cal seguir. El curs està adreçat als docents interessats a formar-se en el nivell 1 del projecte, i també als que s’incorporen de nou en un centre educatiu Escolta’m i, per tant, no van poder fer la formació inicial en el seu moment.

Objectius

Conèixer el projecte i els continguts essencials que configuren la bastida del treball de tutoria personalitzada.

Metodologia

Les sessions combinen el marc teòric i les dinàmiques de grup amb la pròpia pràctica dels docents que hi participen.

Continguts

  • El per a què, el com, el quan i el qui del projecte Escolta’m
  • La resiliència
  • La vinculació afectiva
  • Comunicació
  • Coaching educatiu

Formadors: Antoni Giner, Cova Iglesias, Sílvia Borrell, Gemma Pérez.

Dates: 3, 10, 17 i 24 de novembre i  1 de desembre.

Horari: de 18 a 20 h.

Certificacions

Aquest curs tindrà una certificació de 20 hores: 10 hores presencials i 10 hores per a  l’elaboració d’una carpeta docent.

Lloc: les sessions s’impartiran a la Universitat de Barcelona. Facultat d’Educació. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I.

Places: 40

Període d’inscripció

Del 21 de setembre al 29 d’octubre de 2015

Preu:  25 €

Inscripció per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments