Infantil, primària, secundària i FP

Presentació

Des de la seva creació, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, ha centrat els seus esforços en desenvolupar programes de Formació permanent del professorat, la dinamització de grups de treball per a la innovació docent i la investigació educativa i preparació de formadors de formadors.

La secció s’estructura en diferents línies emmarcades en programes que s’encarreguen de desenvolupar aquelles activitats que pretenen donar resposta als plantejaments i línies prioritàries del sistema educatiu de Catalunya i especialment a les necessitats de formació del professorat.

Les activitats realitzades són a proposta de la institució, en col·laboració amb altres institucions o per encàrrecs d’altres entitats.

El personal responsable d’aquesta secció és professorat del Departament d’Ensenyament  en comissió de serveis, amb dedicació exclusiva, i professorat adscrit de la UB, amb dedicació parcial.

Objectius

L'objectiu principal de la secció és: 

 • Contribuir al desenvolupament professional dels docents a través de la formació permanent mitjançant el desenvolupant d’activitats de formació, recerca i innovació.

Altres objectius de la secció són:

 • Cooperar al desenvolupament de les línies prioritàries del Departament D’Ensenyament.
 • Coordinar, planificar, dissenyar i avaluar les accions formatives adreçades al professorat  i al professorat  formador.
 • Organitzar i coordinar grups de treball de recerca i innovació.
 • Identificar noves necessitats formatives dels centres i del professorat dels nivells educatius corresponents.
 • Oferir un servei d’assessorament, consultoria i valoració de projectes impulsats per altres entitats que tenen incidència en el món educatiu.
 • Facilitar la publicació i difusió de recerques i bones pràctiques docents.
Programes i/o oferta formativa
 1. Treball competencial a les àrees. Metodologies i avaluació

Aquest programa pretén treballar l’actualització científica en les diferents àrees  i sempre que sigui possible, les orientacions i les propostes didàctiques i metodològiques per treballar en l’aula

 1. Competència digital

Des d’aquest programa es fa una exploració metodològica i didàctica al voltant de les eines digitals i la sevadidàctica per tal que els formadors de formadors les incorporin en la formació permanent

 1. Educació Infantil

El Programa d’Educació Infantil ofereix funcions de formació i del professorat, de i d’ tècnic en l’etapa 0-6.

 1.  Formació Professional

Aquest programa pretén millorar les competències professionals dels docents d’aquest nivell educatiu, per a que puguin contribuir al desenvolupament de competències professionals, socials i personals del seu alumnat, que facilitin l’ocupabilitat i millorin la competitivitat de les empreses

 1. Tutoria, orientació, convivència i inclusió

Aquest programa té com a finalitat la innovació, la formació i la recerca en l’àmbit de l’acompanyament en el creixement integral de la persona.

 1. Millora i creixement personal del professorat i l’alumnat

Per atendre les demandes dels docents de disposar de diferents recursos personals, tècniques i metodologies que aplicades primer en el professorat, es poden transferir després vivencialment a l’alumnat per tal d’aconseguir una millora en l’atenció, la concentració i els hàbits higiènics de salut corporal i mental.

 1. Programa CERE. Construïm un espai per a la recerca educativa

- Projecte FORCES.  Foment de la recerca en centres de secundària.

Aquest programa pretén relacionar els diferents Departaments de la UB i els centres de Secundària per fomentar la participació conjunta per a la realització del treball de recerca obligatori per a l’alumnat de Batxillerat i per a l’actualització científica i humanística del professorat.

- Projecte TRIE. Transferència de la recerca i la innovació educativa.

Aquest programa vol afavorir que les recerques educatives generades en l’entorn universitari  tinguin impacte en la millora educativa i  donar suport als centres que estiguin realitzant projectes d’innovació i/o recerca o vulguin iniciar-ho.

Directori: 

Nom Correu electrònic Telèfon Càrrec i/o funcions
Lleixà Arribas, Teresa teresa.lleixa@ub.edu 934035189 Tècnica en formació
Onrubia Goñi, Javier javier.onrubia@ub.edu 934035189 Tècnic en formació
Martínez Martínez, Mercè mmartinez@ub.edu 934035237 Cap de Secció d'Educació Infantil, primària, secundària i FP
Aldámiz-Echevarría Iraurgui, M. Mar aldamiz-echevarria@ub.edu 934035188 Tècnica en formació
Amorós Capdevila, Francesc famoros@ub.edu 934035190 Tècnic en formació
Calvet Solanes, Jordi jordi.calvet@ub.edu 934035184 Tècnic en formació
Casas Sala, Lluís lcasas@ub.edu 934039064 Tècnic en formació
Lorenzo Ramírez, Núria nuria.lorenzo@ub.edu 934035181 Tècnica en formació

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments