Desenvolupament de videojocs i apps multi-plataforma.

Descripció i objectius

L’objectiu principal del curs és donar al professorat de formació professional una visió general del sector emergent del desenvolupament de videojocs i aplicacions per a dispositius mòbils en un entorn multi-plataforma.

Es veuran aspectes de cadascuna de les plataformes pel que fa a llenguatges de programació, disseny d’interfícies i contextos d’ús.
A més a més, el contingut transversal del curs serà de caràcter pràctic i es dissenyarà un joc multi-plataforma en llenguatge Monkey-X.

Contingut teòric del curs

Desenvolupament en un entorn multi-plataforma.

1.1 Introducció: l’era post PC. I ara què?

1.2 Varietat de dispositius i plataformes

            1.3 Anàlisi bàsica del share actual de les diferents plataformes

1.4  Models de monetització de les app

1.5 Exemples i anàlisi de tipologies d’app i jocs interactius

1.6 La Ludificació (gamification).

2. Plataformes actuals

            2.1 Breu descripció del Objective-C (MacOs)

            2.2 Sistemes de programació nadiua d’app per a iPhone i iPad

2.3. La plataforma Android de Google

            2.4 El Dalvik i el llenguatge Java (breu descripció)

            2.5 Sistemes de compilació basats en JIT, ITC i AOT

2.6. Comparació en temps d’execució del rendiment dels sistemes AOT, JIT i ITC

2.5. Plataforma WEB, JavaScript i HTML5

3. El problema d’un estàndard genèric

            3.1 Costos de manteniment i implantació per a cada plataforma

            3.2 Estratègies d’unificació de plataformes

                        3.2.1 El sistema HAXE

                        3.2.2 L’entorn MonoDevelop / Xamarin

                        3.2.3 L’entorn Jungle Ide / Monkey-X

                        Programari emprat: MonoDevelop (Xamarin Studio), Jungle Ide

            3.3 Exemple bàsic d’una app minimalista desenvolupada en Xamarin Studio.

Contingut transversal de caràcter pràctic: desenvolupament d’un joc senzill

L’entorn integrat de desenvolupament Jungle IDE
Exemple d’un joc senzill, desenvolupat en Monkey-X
Exemple d’una App minimalista i senzilla per Android, senzilla, desenvolupada en C#
Pràctica final: creació d’un joc en 2D en Monkey-X

Programari emprat durant el curs:

MonoDevelop (Xamarin Studio) versió per a Windows
Jungle Ide + Monkey (versió per a Windows)
Unity (versió per a Windows)

Requisits per a la certificació: assistir al 80 % de les hores presencials del curs i fer les activitats pràctiques proposades.

Persones formadores: professor titular, Manel Ibáñez de l’empresa LemonBytes.

Destinataris: Professorat de la Família professional d’Informàtica i comunicació

Hores: 20 presencials

Calendari: 1, 2, 3, 4 i 7 de juliol de 9 h a 13 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 2101

Places: 22

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 21 de maig al 4 de juny

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments