Grups de recerca

Grups de recerca consolidats:

 • Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI)
  Treballa en dues temàtiques centrals:
  • Estudi de la varietat lingüística
  • Recerca sobre els processos d'aprenentatge i d'ensenyament de les llengües
 • Grup de Recerca d'Entorns i Materials per a l'Aprenentatge (GR-EMA)
  Treballa en les línies de recerca:
  • Aprenentatge col·laboratiu
  • Docència universitària
  • Entorns, diversitat i inclusió social 

Grups de recerca REDICE: 

Projectes seleccionats durant les diferents edicions de la convocatòria d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE

Investigador principal Centre Títol del projecte Línia de recerca Àrea de coneixement Convocatòria
Carreras Barnés, José Medicina Impacte de les innovacions docents realitzades a l'assignatura "Bioquímica i Biologia Molecular" de la llicenciatura de Medicina, en aplicació dels principis de l'EEES Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Civera López, Mª Isabel Formació del Professorat Integració de continguts de didàctica de les matemàtiques i llengua anglesa en la formació de mestres de llengua anglesa. El Portafoli compartit. Entorns virtuals Ciències de l'Educació REDICE-08
Jiménez Esteller, Laureano Química Avaluació de l’impacte dels dossiers electrònics al procés d’ensenyament i aprenentatge a la Universitat de Barcelona: estudi estadístic i bones pràctiques. Avaluació de l'impacte Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-04
Centellas Masuet, Francesc Química Tipologia dels estudiants actuals dels batxillerats científic-sanitari i tecnològic en el moment d’incorporar-se a la universitat. Punts forts i febles Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-06
Claramunt Bielsa, Mª Mercè Economia i Empresa Implementació del llenguatge de programació R en Anàlisi Numèrica, Matemàtica Actuarial Vida i Matemàtica Actuarial No Vida. Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-08

Pages

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments