Desenvolupament d’aplicacions i videojocs multiplataforma

Descripció i objectius

L’objectiu principal del curs és donar al professorat de formació professional una visió general del sector emergent del desenvolupament de videojocs i aplicacions per a dispositius mòbils en un entorn multiplataforma.

Es veuran les diferents especificitats i característiques de cadascuna de les plataformes pel que fa a llenguatges de programació, disseny d’interfícies i contextos d’ús.
A més a més, el contingut transversal del curs serà de caràcter pràctic i es dissenyarà un joc multiplataforma senzill.

Continguts

Contingut teòric:
1. Entorn multiplataforma

            1.1 Introducció: l’era post PC. I ara què?

            1.2 Varietat de dispositius i plataformes

            1.3 Anàlisi bàsica del share actual de les diferents plataformes

            1.4 Anàlisi bàsica dels models de monetització de les app

            1.5 Exemples i anàlisi de tipologies d’app i jocs interactius

            1.6 La ludificació (gamification)

­2. El codi o llenguatge de màquina.

2.1 Introducció a l’arquitectura bàsica d’un sistema computacional: CPU, memòria, instruccions, perifèric, I/O

2.2 Els llenguatges de programació

2.3 Entorns integrats de desenvolupament (IDE)

2.4 Concepte bàsic de pseudocodi

3. La plataforma iOS d’Apple

            3.1 El seu codi nadiu i el llenguatge Objective-C (breu descripció)

            3.2 Sistemes de programació nadiua d’app per a iPhone i iPad

            Programari emprat: XCode. Plataforma: MacOs

4. La plataforma Android de Google

            4.1 El seu codi nadiu i el llenguatge Java (breu descripció)

            4.2 Sistemes de compilació basats en JIT, ITC i AOT

            Programari emprat: Xamarin Studio (alternativa: NetBeans, IntelliJ Idea)

5. La plataforma Windows Phone 8 / XBOX 360 de Microsoft

            5.1 El sistemes C# i C++/CLI

            5.2 Sistemes basats en .NET

            Programari emprat: Microsoft Visual Studio / XNA

6. Comparació en temps d’execució del rendiment dels sistemes AOT, JIT i ITC

7. La plataforma WEB

            7.1 La W3 i els estàndards: HTML5

            7.2 Disseny responsiu

            7.3 Disseny inclusiu

7.4 Introducció al JavaScript, al WebGL i al Canvas

8. El problema d’un estàndard genèric

            8.1 Costos de manteniment i implantació per a cada plataforma

            8.2 Estratègies d’unificació de plataformes

                        8.2.1 El sistema HAXE

                        8.2.2 L’entorn MonoDevelop / Xamarin

                        8.2.3 Monkey

                        Programari emprat: MonoDevelop (Xamarin Studio), Jungle Ide

            8.3 Exemple bàsic d’una app minimalista desenvolupada en Monkey

Contingut transversal de caràcter pràctic: desenvolupament d’un joc senzill

  • L’entorn integrat de desenvolupament Jungle
  • Exemple d’una app senzilla, desenvolupada en Monkey
  • Pràctica: construcció bàsica d’una escena
  • Programació d’interactivitat
  • Pràctica final: creació d’un nivell senzill d’un joc

Programari emprat durant el curs:

  • MonoDevelop (Xamarin Studio) versió per a Windows
  • Jungle Ide + Monkey (versió per a Windows)
  • Unity (versió per a Windows)
  • Microsoft Visual Studio for Windows 8

Avaluació: per obtenir la certificació, s’haurà d’assistir al 80 % de les hores presencials del curs i fer les activitats pràctiques proposades.

Persones formadores: professor titular, Manel Ibáñez, i professora de reforç, Carol Ibáñez, de l’empresa LemonBytes.

Hores: 30 hores (20 presencials i 10 de treball personal)

Calendari: 4, 11, 18 i 25 de març i 1 d’abril, de 9 h a 13 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula d'informàtica 2101.

Places: 22

Informació

www.ub.edu/ice

Telèfon:  934 021 024

A/e: icecursos@ub.edu

Inscripció

Activitat subvencionada i gratuïta

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Curs ple

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments