Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Maria Pujol-Jover, Carme Riera-Prunera, Gemma Abio 2015 Article de revista Competences acquisition of university students: Do they match a job market's needs?. Intangible Capital Review, vol.11, Nº 4. Recuperat de http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/view/625 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Simon, J., Benedí, C., Blanché, C., Bosh, M. y Rovira, A. 2016 Article de revista La semipresencialidad en el grado universitario: casos de estudio en la Universitat de Barcelona. E-Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Gestió i coordinació docent Ciències de la Salut REDICE-14
Menéndez Varela, J.L. y Gregori Giralt, E. 2015 Article de revista La carpeta de aprendizaje y la reflexión sobre la práctica. Análisis de un modelo para la construcción de profesionales reflexivos en el ámbito de las artes. Procedia. Social and Behavional Sciences, 196, 128-134. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Navarro, J. 2015 Contribució a congrés Symposium Nonlinear Dynamics and Organizational Psychology. 17th European Association of Work and Organizational Psychology congress. Oslo, 20-23 May 2015 Qualitat docent i avaluació del professorat Ciències de la Salut REDICE-14
Alcañiz-Zanón, Manuela; Chuliá Soler, Helena; Riera-Prunera, Carme; Santolino Prieto, Miguel 2015 Article de revista Evaluación formativa entre iguales: una experiencia de mejora potencial en estudiantes de Estadística. @tic. revista d'innovació educativa, 2015, No. 15: 46. Recuperat de http://roderic.uv.es/handle/10550/50041 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Triadó, X.M., Aparicio, P., Elasri, A. i Romeo, M. 2015 Contribució a congrés Competències percebudes i identificades en els Treballs Finals de Màster, de l'àmbit de Economia i Direcció d'Empreses de les Universitats Catalanes. Oportunitats i reptes de futur. V Congrés Internacional UNIVEST'15. Girona, 9-10 de juliol de 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Gregori Giralt, E. y Menéndez Varela, J.L. 2015 Contribució a congrés La integración del estudiante de receinte ingreso: una propuesta de aprendizaje-servicio para las artes. III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid, 14-16 octubre 2015. Recuperat de http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/Actas_CINAIC_2015.pdf Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Navarro, J., Escartín, J., Curioso, F., Bricteux, C., Ceja, L. y Solanas, A. 2014 Capítol de llibre Motivación y Rendimiento: Una Doble Ruta Para Incrementar el Rendimiento Acade?mico. En P. Membiela, N. Casado y M.I. Cebreiros (Eds.), Experiencias e innovación docente ebn el contexto actual de la docencia universitaria (pp. 327-330). Vigo: Educación Editora. ISSN: / ISBN: 978-84-15524-14-4 Qualitat docent i avaluació del professorat Ciències de la Salut REDICE-14
Alcañiz Zanón, M., Alemany Leira, R., Bolancé Losilla, C., Chuliá Soler, H., Riera Prunera, M.C. i Santolino Prieto, M. 2016 Article de revista Importancia de las actitudes y del progreso en competencias sobre el rendimiento académico del estudiante. RIDU- Revista d’Innovació Docent Universitària, Núm. 8 (2016), pp. 20-25. Recuperat de http://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2016.8.3 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Gregori Giralt, E. y Menéndez Varela, J.L. 2015 Contribució a congrés Avaluant l'avaluació. UNIVEST 2015. Girona, 9-10 de juliol de 2015. Recuperat de https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0_eqoku3LAhUCWhoKHYPkDIcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdugi-doc.udg.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F10256%2F10807%2FUNIVEST-2015.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEwe2GeOEa7UbgGdX_iEn7MeuheHA&sig2=RSkrpak0wOyGFw87s_6BaQ&bvm=bv.118443451,d.d2s&cad=rja Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14

Páginas

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments