Pla de formació en idiomes
per a la internacionalització de la docència

Convocatòria 2013-2014

Anglès

Amb l’objectiu de millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat, us oferim una sèrie de cursos destinats a millorar les destreses en llengua oral.
Aquests cursos, adreçats a tot el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona, seran compartits amb personal d’administració i serveis que també volen millorar el seu nivell d’anglès.

:: Acreditació de nivell:
Les persones interessades en els cursos que puguin acreditar el nivell requerit amb un certificat no anterior al curs 2010-2011, hauran d’enviar còpia de la documentació pertinent a través del correu electrònic (iceformub@ub.edu) abans del dijous 5 de setembre.
Si no es pot acreditar aquest grau de competència, caldrà presentar-se a la prova de nivell.

:: Torns de les proves de nivell:
Les persones interessades hauran de realitzar la prova de nivell, que consisteix en una entrevista, el dia 12, 13, 17, 19 o 20 de setembre, dins la franja horària de 16 a 18 h (es concretarà personalment l’hora exacta més endavant).
Lloc on es realitzaran les proves de nivell: Aules 4F1 i 4F3 de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Campus Sants)

:: Preinscripció:
El període de preinscripció finalitzarà el dijous 5 de setembre, a les 12 h.
Les places es confirmaran un cop hagin acabat les proves de nivell, abans que comencin els cursos.
En cas que hi hagi més sol·licituds (*) que places disponibles, es procedirà a realitzar un sorteig per assignar les places.

(*) Sol·licituds amb el nivell requerit acreditat, ja sigui amb documentació o bé a través de la prova de nivell.


Cursos d’anglès de fluïdesa oral

:: Destinataris:

Aquests cursos estan adreçats al professorat i PAS de la UB que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:

Millorar l'expressió oral i la fluïdesa, la comprensió oral i la pronunciació, així com adquirir nou vocabulari.
Aquests cursos no són equivalents a cap part d’un curs ordinari (110h) i cal considerar-los com a suplementaris d’aquests cursos.

:: Hores:  30

:: Places:  16 (entre PDI i PAS)

:: CURSOS:

:: Fluïdesa Intermedi-baix (Campus Sants):
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 2 de l’EIM de competència en anglès o similar (A2 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dimarts i dijous, de l’1 d’octubre al 19 de novembre,
de 13 a 15 h

Lloc:
Aula 4F2, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

:: Fluïdesa Intermedi-baix (Campus Mundet):
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 2 de l’EIM de competència en anglès o similar (A2 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dilluns i dimecres, del 2 d’octubre al 20 de novembre,
de 13 a 15 h

Lloc:
Aula Nova, ICE (Edifici Migdia)

:: Fluïdesa Intermedi (Campus Centre):
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dimarts i dijous, de l’1 d’octubre al 19 de novembre,
de 13 a 15 h

Lloc:
Sala de Juntes, Facultat de Filologia (1r pis, "altell"), Campus Centre

:: Fluïdesa Intermedi (Campus Sants):
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dimecres i divendres, del 2 d’octubre al 22 de novembre,
de 13 a 15 h

Lloc:
Aula 4F1, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

:: Fluïdesa Intermedi-alt (Campus Diagonal):
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dimarts i dijous, de l’1 d’octubre al 19 de novembre,
de 13 a 15 h

Lloc:
Aula 6 de l'Edifici A (2a planta) de la Facultat de Farmàcia.

:: Fluïdesa Intermedi-alt (Campus Sants):
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dilluns i dimecres, del 2 d’octubre al 20 de novembre,
de 13 a 15 h

Lloc:
Aula 4F2, Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

:: Fluïdesa Avançat (Campus Sants):
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dimarts i dijous, de l’1 d’octubre al 19 de novembre,
de 13 a 15 h

Lloc:
Aula 4F1, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

:: Fluïdesa Avançat (Campus Diagonal):
Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dilluns i dimecres, del 2 d’octubre al 20 de novembre,
de 13 a 15 h

Lloc:
Aula 6 de l'Edifici A (2a planta) de la Facultat de Farmàcia.

Matrícula oberta