Grups de recerca

Grups de recerca consolidats:

 • Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI)
  Treballa en dues temàtiques centrals:
  • Estudi de la varietat lingüística
  • Recerca sobre els processos d'aprenentatge i d'ensenyament de les llengües
 • Grup de Recerca d'Entorns i Materials per a l'Aprenentatge (GR-EMA)
  Treballa en les línies de recerca:
  • Aprenentatge col·laboratiu
  • Docència universitària
  • Entorns, diversitat i inclusió social 

Grups de recerca REDICE: 

Projectes seleccionats durant les diferents edicions de la convocatòria d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE

Investigador principal Centre Títol del projecte Línia de recerca Àrea de coneixement Convocatòria
Civera López, Mª Isabel Formació del Professorat Integració de continguts de didàctica de les matemàtiques i llengua anglesa en la formació de mestres de llengua anglesa. El Portafoli compartit. Entorns virtuals Ciències de l'Educació REDICE-08
Jiménez Esteller, Laureano Química Avaluació de l’impacte dels dossiers electrònics al procés d’ensenyament i aprenentatge a la Universitat de Barcelona: estudi estadístic i bones pràctiques. Avaluació de l'impacte Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-04
Centellas Masuet, Francesc Química Tipologia dels estudiants actuals dels batxillerats científic-sanitari i tecnològic en el moment d’incorporar-se a la universitat. Punts forts i febles Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-06
Claramunt Bielsa, Mª Mercè Economia i Empresa Implementació del llenguatge de programació R en Anàlisi Numèrica, Matemàtica Actuarial Vida i Matemàtica Actuarial No Vida. Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-08
Manzanares Céspedes, M. Cristina Medicina Anàlisi de l’impacte de les innovacions plantejades en l’ensenyament de l’anatomia humana en els agents d’intervenció en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-04

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments