Grups de recerca

Grups de recerca consolidats:

 • Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI)
  Treballa en dues temàtiques centrals:
  • Estudi de la varietat lingüística
  • Recerca sobre els processos d'aprenentatge i d'ensenyament de les llengües
 • Grup de Recerca d'Entorns i Materials per a l'Aprenentatge (GR-EMA)
  Treballa en les línies de recerca:
  • Aprenentatge col·laboratiu
  • Docència universitària
  • Entorns, diversitat i inclusió social 

Grups de recerca REDICE: 

Projectes seleccionats durant les diferents edicions de la convocatòria d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE

Investigador principal Centre Títol del projecte Línia de recerca Àrea de coneixement Convocatòria
Centellas Masuet, Francesc Química Tipologia dels estudiants actuals dels batxillerats científic-sanitari i tecnològic en el moment d’incorporar-se a la universitat. Punts forts i febles Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-06
Claramunt Bielsa, Mª Mercè Economia i Empresa Implementació del llenguatge de programació R en Anàlisi Numèrica, Matemàtica Actuarial Vida i Matemàtica Actuarial No Vida. Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-08
Manzanares Céspedes, M. Cristina Medicina Anàlisi de l’impacte de les innovacions plantejades en l’ensenyament de l’anatomia humana en els agents d’intervenció en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-04
García López, María Luisa Farmàcia Anàlisi i avaluació de l'impacte de noves eines docents aplicades a les tècniques instrumentals en el rendiment acadèmic de l'alumne i en els requeriments de la indústria farmacèutica Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-06
Colén Riau, Mª Teresa Pedagogia La carpeta d’aprenentatge com a eina per al desenvolupament i avaluació de competències en l’alumnat universitari de les diplomatures d’ Infermeria, Treball Social i mestres d’Educació Física. Un estudi de casos. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-08

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments