III Trobada d’Experiències Didàctiques DHIGECS-ICE. Propostes metodològiques en ciències socials

27 de juny de 2016

Presentació

Aquesta és una jornada d’actualització del professorat amb presentació d’unitats didàctiques que mostren propostes metodològiques interactives i col·laboratives en els àmbits de ciutadania, de coeducació i de ciències socials. És una jornada organitzada pel Grup DHIGECS, de formació de professorat de ciències socials, geografia i història.

Objectius

  • Donar a conèixer unitats didàctiques innovadores en metodologies i  experimentades a l’aula.
  • Plantejar metodologies que integren l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement.
  • Presentar propostes de treball a l’aula que integren temes de coeducació, educació cívica, participació política, memòria i patrimoni local, amb metodologies participatives i col·laboratives. 
  • Apropar al professorat propostes didàctiques i recursos tecnològics de gamificació i realitat virtual.  

Programa

15.30 h Lliurament de la informació sobre la jornada i rebuda dels participants

15.45 h Presentació de la II Trobada d’Experiències Didàctiques DHIGECS-ICE

16.00 h Presentació de la proposta de recerca del grup DHIGECS Desenvolupament de la formació sociopolítica per a una ciutadania democràtica: disseny i implementació de materials didàctics en ciències socials  

16.30 h Equip de coeducació i educació cívica:

- Incidència de l’ensenyament de la coeducació en l’alumnat a mitjà termini (Institut Esteve Terradas)
- Projecte de coeducació per a un centre de secundària (Institut Salvador Espriu)
- Violència de gènere (Institut Arnau Cadell i Institut Esteve Terradas)
- Els nostres herois (Institut Enric Borràs)
- El masclisme (Institut Terra Roja)

17.45 h Descans i cafè

18.15 h Proposta de classe activa El laboratori d’història (Institut Esteve Terradas)

19.00 h Història medieval amb Edmodo. Un projecte col·laboratiu de quatre centres de secundària (Seccció d’Institut M. Carrasco i Formiguera, Institut de Montmeló, Col·legi Jardí i Institut Hipàtia d’Alexandria)          

19.45 h Llocs de memòria. Geolocalització de fets i personatges històrics al MHM. (Secció d’Institut Parets II, Sec. d’Institut M. Carrasco i Formiguera, Institut Marta Mata, Institut de Vilamajor, Institut Esteve Terradas, Institut Hipàtia d’Alexandria i Institut Celestí Bellera)

20.25 Cloenda de la Trobada

Destinataris

  • Professorat de primària, secundària i universitat
  • Estudiants en formació: màster de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Especialitat Geografia i Història.

Horari: 27 de juny de 2016, de 15.30 a 21.30 h

Valoració: Qüestionari de satisfacció

Durada: se certificaran 6 hores

Lloc: campus de Mundet de la UB. Departament de Didàctica de les Ciències Socials, de l’Educació Musical, de l’Educació Física i de l’Educació Visual i Plàstica. Edifici de Llevant, 1a planta. Aula 123.

Places: 50

Matricula: activitat gratuïta

Inscripció: del 18 de maig al 21 de juny

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments