III Jornades d’Intervenció Educativa en Altes Capacitats: «Mirades de futur»

Descripció

Les III Jornades d’Intervenció Educativa en Altes Capacitats: «Mirades de futur» pretenen ser una nova línia de formació on tothom aporta i alhora s’enriqueix.

L’objectiu és compartir plegats, aportar tota la nostra experiència i pensaments, i aconseguir l’enriquiment mutu amb idees i reflexions noves per aplicar a l’escenari educatiu: les AULES.

Per això, aquesta proposta formativa és quelcom més que una jornada de formació sobre altes capacitats en el marc de l’escola inclusiva. Amb «Mirades de futur» VOLEM APRENDRE opcions conjuntes d’acompanyament, tant pel que fa a l’aprenentatge de tot l’ALUMNAT com a la seva formació integral com a ciutadans i ciutadanes del segle xxi.

Al Grup d’Altes Capacitats (GAC) hem entès que, per tractar adequadament la intervenció educativa a les aules per a tot l’alumnat, cal fer una mirada extensa i global que incorpori tot allò que configura l’entorn de cada alumne.

Objectius

  • Conèixer i analitzar, per part de l’equip docent i d’una manera consensuada, COM aprèn cada alumne, amb l’objectiu d’aplicar les eines metodològiques, d’avaluació i curriculars significatives per a les seves necessitats.

  • Saber quin significat donem a l’ensenyament competencial.

  • Compartir experiències, idees i coneixements amb professionals que treballem amb l’alumnat per gestionar la diversitat a l’aula.

  • Trencar estereotips i prejudicis per afrontar el futur amb confiança.

  • Aprendre a escoltar activament l’alumnat per sentir les seves inquietuds i necessitats. Gestió emocional.

  • Entendre que els diferents àmbits acadèmics i professionals no són una qüestió de gènere.

  • Veure l’alumne en el seu entorn, el qual ens proporciona estímuls relacionats amb els diferents àmbits del coneixement: cultura, humanitats, ciències, sanitat, esport, empresa, treball, comunicació, música, etc. A les nostres aules és on rauen els possibles canvis socials presents i futurs, i també la integració de cada alumne a la societat.

  • Ser cèl·lula de canvi davant d’un procés canviant de la societat.

Paraules clau

Nens, nenes, joves, aula, docents, sistema d’aprenentatge, competències, capacitats, intel·ligència, societat, entorn, «tribu», emoció, gaudir tots plegats.

Continguts

Les III Jornades d’Intervenció Educativa en Altes Capacitats: «Mirades de futur» són una formació de caràcter presencial que es divideix en tres parts d’aprenentatge ben diferenciades, en cadascuna de les quals cada assistent té un paper actiu amb la finalitat d’aplicar les conclusions obtingudes.

Mirem les persones: mirem els alumnes

Sistema d’aprenentatge de l’alumnat: conèixer COM aprenen i les característiques de cada alumne a partir d’indicadors d’aprenentatge que ens permeten detectar la totalitat de la diversitat de l’alumnat a l’aula (inclosos els alumnes d’altes capacitats), fent que els equips docents siguin l’estructura clau dins d’un procés proactiu.

Darreres investigacions.

A càrrec de: Rosa Vela i membres del Grup d’Altes Capacitats (GAC). Coordinadora: Rosa Vela, coordinadora del Grup d’Altes Capacitats (GAC).

Mirem el futur: sumem la metodologia amb la gestió emocional

Donar i compartir eines metodològiques per tal de desenvolupar, de forma proactiva, les capacitats i competències de cada alumne, amb la finalitat de formar persones competents per al futur.

La veu dels protagonistes.

A càrrec de: Andreu Grau, Jan Sobrevia, Alba Fernández, David Dameson, Guillem Matavaques i Rosa Vela, membres del Grup d’Altes Capacitats (GAC).

Coordinadora: Meritxell Rochina, membre del Grup d’Altes Capacitats (GAC).

Mirem el món: mirem la societat que ens envolta

Estudiar per a quines característiques socials hem de preparar el nostre alumnat a les aules.

Analitzar les necessitats i les demandes del món laboral actual i futur per tal de preparar i facilitar la inserció del nostre alumnat.

A càrrec de:

Laia Claret, periodista i redactora del programa El matí de Catalunya Ràdio. Agustí Bulbena, director tècnic i de qualitat de l’empresa Vidresif.

Anna Sabadell, gerent de l’Institut de Formació Contínua L3 UB.

Coordinadora:

Mireia Carreras, membre del Grup d’Altes Capacitats (GAC).

Espai obert d’intercanvi

Propiciar la interacció directa entre els assistents, els ponents i altres acompanyants especialistes en els temes treballats, així com entre els assistents mateixos, generant espais i activitats d’intercanvi i de treball.

Sala de vídeos

Espai on podrem veure vídeos imprescindibles per complementar i copsar millor «l’ànima» de tots els aprenentatges de les Jornades.

Exposició de llibres i materials.

Coordinador: Andreu Grau, membre del Grup d’Altes Capacitats (GAC).

Taula rodona

La taula rodona ha de ser la representació de la «tribu» que envolta el nen, la nena, el jove i la jove. Tots i totes formem part del triangle determinat per la família, l’ensenyament i l’entorn, en el centre del qual hi ha l’alumne.

Coordinadora: Laia Claret, periodista i redactora del programa El matí de Catalunya Ràdio.

Programa

Jornades de formació de 16 hores presencials

Dijous 1 de març de 2018

15.30 h – 16 h          Benvinguda i acte inaugural

16 h – 18.30 h          Mirem les persones: mirem els alumnes

18.30 h –19 h           Descans

19 h – 20.30 h          Treball en grup i obtenció de conclusions aplicables a les aules

Divendres 2 de març de 2018

15.30 h – 18 h           Mirem el món: mirem la societat que ens envolta

18 h – 18.30 h           Descans

18.30 h – 19.15 h      Espai d’interacció, vídeos i materials. Espai de famílies

19.15 h – 20.15 h      Taula rodona. Moderadora: Laia Claret

Dissabte 3 de març de 2018

9 h – 10.30 h            Mirem el futur: eines metodològiques

10.30 h – 10.45 h      Descans

11 h – 13 h                Treball en grup i obtenció de conclusions aplicables a les aules

13 h – 14 h                Conclusions finals de les Jornades i cloenda

14 h – 15 h                Compartim... el menjar i la feina feta!

Destinataris

Membres de la comunitat educativa i de diferents àmbits socials que treballin amb infància i adolescència.

Persones formadores

Membres del Grup d’Altes Capacitats de l’ICE de la UB i persones externes que treballen en els diferents àmbits anteriorment esmentats.

Calendari i horari

Dijous 1 de març de 2018, de 15.30 h a 20.30 h Divendres 2 de març de 2018, de 15.30 h a 20.15 h Dissabte 3 de març de 2018, de 9 h a 15 h

Hores: Jornades de 20 hores de certificació, amb 16 hores presencials i 4 hores de treball individual.

Requisits de certificació

Per obtenir el certificat és obligatòria l’assistència al 80 % de les hores presencials i la participació activa en les activitats proposades.

Places: 120

 Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.

Preu: 90 euros

Període d’inscripció: del 18 de desembre de 2017 al 23 de febrer de 2018

Inscripció per Internet:  matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments