IX Trobada de Biologia del Batxillerat

Divendres 4 d’abril
Aula 3 de la Facultat de Biologia (Pedralbes)
Universitat de Barcelona

8.45 h – 9.15 h    Registre

9.15 h – 9.30 h    Benvinguda del degà

9.30 h – 10.30 h  Dr. Iñaki Ruiz-Trillo. Institut de Biologia Evolutiva (UPF – CSIC)

L’origen dels animals: emprenedors o drapaires? Una visió genòmica d’una gran transició evolutiva

10.30 h – 11.30 h Dr. Francesc Mestres. Departament de Genètica (UB)

L’equilibri Hardy-Weinberg en genètica forense

11.30 h – 12.00 h Pausa i cafè

12.00 h – 13.00 h Dr. Jordi Agustí. Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social

L’evolució humana més enllà d’Àfrica: el primer poblament humà d’Europa

13.00 h – 14.00 h Sr. Jordi de Manuel. Professor de ciències (IOC) i escriptor

Per què és difícil ensenyar evolució?

Organització

David Bueno, Gustavo A. Llorente, Francesc Mestres. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Carmen Albaladejo. Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Barcelona

Destinataris: Professorat de secundària

Hores: 5 h

Preu: 10 €

Període d'inscripció

Del 13 al 27 de març

Inscripció per Internet: www.ub.edu/ice

Places limitades

Informació

www.ub.edu/ice
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments