III Jornades d'actualització en el camp biotecnològic per a professorat de formació professional

El Barcelona Knowledge Campus (BKC) té entre els seus objectius contribuir al desenvolupament de la formació professional (FP) mitjançant actuacions en els cicles formatius de grau superior. L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE UB) col·labora en aquest desenvolupament en el camp que li és propi, és a dir, des de la formació, en aquest cas del professorat d’FP.

 

És en aquest context que s’organitzen les jornades d’actualització, amb l’objectiu de difondre entre el professorat d’FP els avenços més significatius que es duen a terme en un camp en continu desenvolupament com és el biotecnològic, i de contribuir a la millora de la formació dels futurs tècnics.
 

:: Programa de la jornada

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments