Seminari d’intercanvi d’experiències El desenvolupament competencial i l’aprenentatge reflexiu a l’educació superior

Organitza el GIDC MideMe (13/148)
Amb el suport de l’ICE, el Programa de Millora i Innovació Docent (PMID) i el Departament Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE)

Data:   2 de febrer del 2017
Lloc:    Sala Julia V. Espín del Departament MIDE
Campus Mundet, edifici Llevant
Horari: 10 a 17.30 h

 

PRESENTACIÓ

El Grup d’Innovació Docent Consolidat MideMe (GIDCUB-13/148) és el resultat del conjunt d’inquietuds compartides d’un grup de professors i professores del departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació vers la millora de la docència a l’educació superior. Tota la seva activitat de recerca i d’innovació docent ha estat marcada per una preocupació constant vers la tasca docent. En aquests anys els membres del grup han participat i liderat projectes de recerca en docència que han permès conèixer millor quin és el desenvolupament competencial actual dels estudiants a l’educació superior.

Amb l’objectiu principal de difondre i compartir els resultats obtinguts en les recerques finalitzades, el GIDC MideMe ha organitzat aquest Seminari d’intercanvi d’experiències en el desenvolupament competencial i l’aprenentatge reflexiu. Per aquest motiu, la trobada s’ha estructurat en dues taules rodones encapçalades per una conferència sobre l’Avaluació de competències. Així mateix, hi ha previst dins de la jornada un espai específic per presentar experiències mitjançant pòsters.

Esperem que us sigui d’interès i que el resultat final sigui el creixement conjunt i la generació d’un espai d’intercanvi d’experiències docents i investigadores fructífer.

DESTINATARIS

El Seminari està dirigit a professorat, estudiants de màster i doctorat i professionals de l’àmbit de l’educació superior interessats en el tema. 

INSCRIPCIONS

Gratuïtes

PROGRAMA  

El desenvolupament competencial i l’aprenentatge reflexiu a l’educació superior

10h Presentació del Seminari

10h 30 Conferència

Avaluació de competències a l’educació superior
A càrrec del Dr. Joan Mateo de la Universitat de Barcelona (UB)

11h 45 – 12h Café

12h   Taula Rodona. El desenvolupament competencial en el procés de recerca educativa a EEES
        Modera: Dr. F. Martínez

Les competències investigatives en la realització del TFG
A càrrec de la Dra. M.J. Rubio  de la Universitat de Barcelona (UB)

El desenvolupament competencial i nivell de domini de les activitats d’aprenentatge. 
A càrrec de la Dra. M. Reguant de la Universitat de Barcelona (UB)

El perfil competencial investigador del professorat universitari
A càrrec del Dr. O. Mas de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

13h 15  Taula Rodona. La pràctica reflexiva i el desenvolupament competencial a l'educació superior
         Modera: Prof. A. Ruiz

El pensament reflexiu: del disseny de la docència a la significació de l’aprenentatge.
A càrrec de la Dra. M. Sabariego de la Universitat de Barcelona (UB)

Les metodologies narratives i el treball en equip en una formació de qualitat.
A càrrec del Dr. A. Navío de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Pràctiques reflexives com a promotores de competències professionals
A càrrec del Dr. J. Sánchez-Santamaria de la Universidad Castilla La Mancha (UCLM)

14h 30 Dinar

15h 30 Presentació de pòsters

17h 30 Cloenda

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments