MARÍA GALINDO JIMÉNEZ

mgalindoj64@gmail.com

  • Funcionària en actiu del Tribunal Econòmicoadministratiu Regional de Catalunya des de 1986.
  • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

El seu fill Sergio va néixer el 2002 després d’un naixement prematur, a conseqüència del qual va resultar afectat de paràlisi cerebral infantil.

A partir d'aquest moment va participar en diversos cursos i seminaris organitzats per entitats que tenen cura de persones amb paràlisi cerebrals i patologies similars, sobre diferents temes que podien ser d'interès per tal d'ajudar-lo en el seu desenvolupament:

  • Atenció temprana en l'infant amb trastorn neurològic.
  • Higiene i transferències.
  • Alimentació i trastorns de la deglució.
  • Adaptació de prendes de vestir.
  • Fisioteràpia respiratòria pediàtrica.
  • Com afrontar les pors i els neguits
  • Sexe i afectivitat en les persones amb discapacitat.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments