Visió, audició i psicomotricitat

 

Programa de la trobada

Atenció! Aquesta activitat es durà a terme el dissabte 18 d'abril

Universitat de Barcelona
Campus de Mundet
Edifici de Migdia I. 1a planta. Aula 2105
Passeig de la Vall d'Hebron, 171, Barcelona

Les activitats organitzades per l'ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament.

Els certificats d'aquests cursos s'incorporen directament a l'expedient de formació del professor/a (XTEC) i es podran utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Informació
Telèfon: 934 021 024

icecursos@ub.edu

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments