Investigació per la ciutadania global. Eines per a la tutoria de la recerca de batxillerat. Barcelona

Investigació per la ciutadania global
Eines per a la tutoria de la recerca de batxillerat

Taller per a professorat de secundària

Què distingeix la recerca de batxillerat dels treballs de síntesi d’etapes anteriors? Com se supera el resum d’informació? Més enllà de l’enquesta, l’entrevista o l’experiment, quines altres tècniques de recerca pot aplicar l’estudiant? Com facilita l’enfocament en drets humans l’accés a fonts primàries d’informació en qualsevol temàtica? Com es dissenyen recerques amb rellevància social? Com contribueix la recerca a assolir els objectius i les competències del batxillerat? Com s’avaluen aquests aprenentatges?

Aquest curs s’adreça al professorat encarregat de la tutoria dels treballs de recerca de batxillerat: proporciona recursos pràctics per tutoritzar i avaluar aquesta matèria.

El taller s’emmarca en el programa de suport a la recerca de batxillerat que la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona desenvolupa en instituts públics de la ciutat. El programa explora les sinergies entre les competències científica i ciutadana, i posa en relleu el paper fonamental de la ciència per als drets humans i el desenvolupament sostenible a escala global.

  • Lloc: Institut Escola del Treball
  • Durada: 15 hores (10 hores presencials i 5 hores de treball individual)
  • Dimecres, de 16.30 a 19.00 h
  • 15 i 22 de març, i 19 i 26 d’abril

Continguts

  • La recerca més enllà del treball monogràfic: concreció d’objectius de recerca factibles des dels interessos de l’estudiant.
  • Tècniques de recerca: creativitat i rigor pel coneixement científic.
  • Fonts primàries d’informació: les dades a l’abast de l’estudiant.
  • Avaluació formativa de la recerca de batxillerat.

Metodologia

Es basa en el treball pràctic i l’intercanvi d’experiències. Es fan servir els recursos i materials formatius generats pel programa Investigació per la ciutadania global:

http://portalpaula.org/ca/investigar/

Període d’inscripció: del 28 de febrer al 13 de març del 2017. Places limitades.

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Preu: activitat gratuïta

Informació i/o consultes: recercapau@ub.edu

Requisits de certificació*: assistència al 80 % de les hores presencials i lliurament d’un treball

Organitzen:

* Les activitats certificades per l’Institut de Ciències de l’Educació tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els certificats s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos i convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en els termes que indiqui cada convocatòria.

Amb el suport de:

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments