V Jornades relaxació i meditació a l’escola. «La intel·ligència corporal a l’escola»


 

:: Programa de les Jornades ::

:: Programa de las Jornadas ::

Espais Jornades

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.
Divendres 15 d’abril del 2016 : Recepció /Ponència Inaugural - Aula Antoni Caparrós. Edifici Teatre
Dissabte 16 d’abril de 2016: Aula Antoni Caparrós. Edifici Teatre
Tallers: Aules 1101 / 1102 / 1103 / 1104 de la Facultat de Psicologia. Edifici Ponent

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments