XII Jornades d’Educació Emocional. «Educació emocional i neurociència»

:: Programa de les jornades

:: Programa de las jornadas

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.
Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Las actividades organizadas por el ICE tienen los mismos efectos para el profesorado que las actividades incluidas en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.
Los certificados de estos cursos se incorporan directamente al expediente de formación del profesor/a (XTEC) y se pueden utilizar como acreditación para participar en los diferentes concursos o convocatorias del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, con los términos que indique cada convocatoria.
Para iniciar esta actividad es necesario que haya un número mínimo de personas inscritas.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments