X Trobada de Biologia del Batxillerat

Divendres 20 de març
Aula Magna de la Facultat de Biologia (Pedralbes)
Universitat de Barcelona

8.45 h – 9.15 h    Registre

9.15 h – 9.30 h    Benvinguda del degà

9.30 h – 10.30 h  Dra. Gemma Marfany. Departament de genètica (UB)
El nostre genoma i la medicina personalitzada: horòscops genètics?

10.30 h – 11.30 h Dra. Araceli Rosa. Departament de Biologia Animal (UB)
El cervell humà i la seva modulació per la interacció dels gens i les experiències vitals

11.30 h – 12.00 h Pausa i cafè

12.00 h – 14 .00 h, Dr. Ferran Casals. Institut de Biologia Evolutiva, CSIC (UPF)
Per què seqüenciem genomes, i com en podem treure informació?

Sessió teòrica i pràctica: es convenient portar un ordinador portàtil.

Organització

David Bueno, Gustavo A. Llorente. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Carmen Albaladejo. Institut de Ciències de l’Educació, Universitat de Barcelona

Destinataris: professorat de secundària

Hores: 5 h

Preu: 12 €

Període d'inscripció

Del 20 de febrer al 12 de març

Inscripció per Internet: Matrícula tancada

Places limitades

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments