Matrícula inactiva en aquest moment, bé perquè no s'ha iniciat el procés de matrícula per aquesta activitat, bé perquè s'ha exhaurit el termini per realitzar-la.
-----------------------------------------------------------------------------------
Matrícula inactiva en este momento, bien porque no se ha iniciado el proceso de matrícula para esta actividad, o bien porque ha acabado el plazo para realizarla.