Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l'Aula (TREVA) - Nivell II

Descripció i objectius

Aplicar les TREVA a diferents realitats educatives.
Aprendre l’enfocament emocional (Focusing) com a recurs específic.

Continguts

     1. Els nou recursos bàsics TREVA

  1.1 Repàs

 Aplicacions diverses

     2. Aplicacions específiques TREVA.

Orientacions didàctiques i metodològiques del Programa TREVA.

     4. Enfocament emocional: Focusing

4.1 Experiencing

4.2 Els sis passo

Metodologia

- Introducció teòrica de cada contingut.

- Exercitació vivencial individual, per parelles i en grup.

- Suport audiovisual.

- Debat i intercanvi d'experiències.

Formador: Dr. Luis López González

Destinataris

Docents d'infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l'educació.

Cal haver cursat el Nivell I i acreditar-ho per poder inscriure’s en aquest curs.

Calendari i horari

Dimecres:  4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 2015, de 17.30 a 21.30 h

Hores: 30 (20 presencials més 10 tutorials i de treball personal)

Places: 20

Avaluació: Assistència i realització d’un treball personal (a especificar pel formador).

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Període d’inscripció: del 9 de setembre al 29 d’octubre de 2015

Preu:  90 €

Inscripció per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments