Simulació clínica en cicles formatius

Grup de treball: 

Simulació clínica en cicles formatius

Coordinadors/es: 

Laura Conesa

Adreça del grup de treball: 

INS La Guineueta

Telèfon: 

933593404

Correus electrònics de contacte : 

conesacoma@yahoo.es

Descripció del treball : 

 • Conèixer la metodologia de simulació clínica com a eina educativa per aplicar en els cicles formatius de la família de Sanitat.
 • Formació en aquesta metodologia.
 • Desenvolupar els pilars de la metodologia de simulació clínica:
  • Elaboració de casos clínic simulats
  • Creació d’estacions o escenaris per a reproduir
  • Formació dels personatges o  pacients estandarditzats, personatges i rols de cadascun d’ells en el cas simulat.
  • Debriefing posterior
  • Avaluació del procés.
 • Aplicar els diferents casos al context del cicle de TES i CAI.

 

Línies de treball: 

La simulació clínica és una metodologia que permet realitzar de manera controlada i segura una pràctica anàloga a la que es realitzarà en la pràctica professional. A través de la simulació l’estudiant interactua en un entorn que simula la realitat, amb diferents elements per resoldre una situació o cas clínic.

Aquesta metodologia permet adquirir competències professionals dels futurs professionals tècnics com són la comunicació, la presa de decisions, el lideratge.

També permet fer un treball reflexiu amb l’alumnat a partir del debriefing, anàlisi i debat dels errors per tal de què comprenguin les conseqüències de les seves accions.

 

Paraules clau : 

Simulació clínica

Avaluació de competències

Debriefing

Metodologia

Integrants del grup : 

Roser Coscojuela Ferrando, Lucrecia di Girolama, Neus Vendrell

Nivell educatiu: 

Formació Professional

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació