I Trobada pedagògica sobre bones pràctiques en la inclusió esportiva. Pluridiscapacitat i dret a la inclusió en educació física i en el lleure esportiu. Realitat o utopia?

 

«Pluridiscapacitat i dret a la inclusió en educació física i en el lleure esportiu. Realitat o utopia?»
20 de març de 2018


 

 

:: Programa en castellano

INTRODUCCIÓ

L’Institut Barcelona Esports, mitjançant el programa Barcelona Esport Inclou, aposta per la promoció dels drets humans de les persones amb discapacitat, en un règim d’igualtat d’oportunitats amb la resta de la població. El dret a la pràctica fisicoesportiva inclusiva de la població amb discapacitat és un dels drets al qual han de tenir accés per afavorir la seva participació plena a la societat.

Compartir la pràctica de l’educació física amb la resta de companys i companyes sense discapacitat, en l’ambient natural del centre escolar, facilitar a tothom, independentment de les seves capacitats, la pràctica de l’activitat física i l’esport  en el temps de lleure. Són qüestions que poden afavorir la inclusió social i, per tant, ajudar a la normalització social.

Però és evident que, malgrat tot el camí recorregut fins a la data, podem afirmar que la inclusió no està exempta de dificultats. Coneixedor de les necessitats formatives en aquest àmbit educatiu i de lleure, l’Institut Barcelona Esports, en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació i l’Institut de Desenvolupament Professional (ICE-IDP) de la Universitat de Barcelona (UB), organitzen aquesta primera Jornada sobre Bones Pràctiques en la Inclusió Esportiva, amb el lema «Pluridiscapacitat i dret a la inclusió en l’educació física i el lleure esportiu. Realitat o utopia?».

L’objectiu d’aquesta jornada és oferir un marc de reflexió sobre com la inclusió, plena i sense excepció, resulta essencial per a la transformació tant del sistema educatiu com de la societat. S’aposta fermament per una educació inclusiva sense límits, que sumi capacitats en l’ambient natural de grup en un model d’escola i de lleure inclusiu, i per tant de disseny universal.

Eliminant les principals barreres per a l’aprenentatge i la participació, demostrarem que en la inclusió no s’ha de discriminar segons el grau de discapacitat de l’alumnat, ni a l’escola ni en el lleure. I en aquesta jornada es compartiran recursos i estratègies per donar la resposta educativa efectiva davant l’alumnat amb pluridiscapacitat en el marc de l’escola i del lleure inclusiu.

Es presentaran dues experiències pioneres en inclusió d’alumnat amb pluridiscapacitat, centrades en l’aula d’una escola ordinària i en l’àrea d’Educació Física fora de l’horari lectiu, a través de la iniciació esportiva. La jornada acabarà amb un debat sobre el dret a la inclusió esportiva de l’alumnat amb pluridiscapacitat en entorns convencionals escolars i de lleure, per mirar de donar resposta, entre tots els participants, a la pregunta de si es tracta d’una realitat o d’una utopia.

Les jornades s’adrecen especialment a mestres i professorat d’Educació Física i d’Educació Especial, tècnics esportius i educadors de lleure, mestres de primària i professorat de secundària, directors d’escola i de lleure, i fisioterapeutes i personal auxiliar d’Educació Especial, entre d’altres.

PROGRAMA

Dimarts, 20 de març de 2018

9 – 9.15 h Lliurament de la documentació.

9.15 – 9.30 h Presentació oficial a càrrec de Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, Comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i de Xavier M. Triadó Ivern, Director de l‘Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

9.30 – 10 h Conferència inaugural: Beneficis d’una inclusió sense límits.

- Dr. Ignasi Puigdellívol Aguadé. Catedràtic d’Educació Especial de la UB.

10 – 11 h Conferència: La inclusió a l’aula: interroguem l’experiència.

- Dr. Jesús Soldevila Pérez. Professor de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic-UCC.

11 – 11.45 h Pausa i cafè. Claustre de l’edifici de Llevant.

11.30 – 12.30 h Programa JUGUEM!: La inclusió com una oportunitat en educació física i en les activitats físicoesportives de lleure.

- Dra. Merche Ríos Hernández. Professora de la Facultat d’Educació de la UB.

- Patricia Burgos Nuñez. Fisioterapeuta d’ASPACE.

- Tate Bonany Jané. Directora de la Direcció tècnica de l’Associació JOCVIU.

- Maria Galindo Jiménez. Mare de Sergio.

- Gemma Pintó Longas. Coordinadora d’inclusió de l’AE l’Eixample.

- Raül Romero Muñoz. Mestre d’Educació Física de l’Escola Collserola.

- Laura Tomàs Canalís. Mestra d’Educació Física de l’Escola Decroly.

12.30 – 14 h Taula rodona: La inclusió de l’alumnat amb pluridiscapacitat a l’educació física escolar i a les activitats fisicoesportives en el lleure: realitat o utopia?

- Modera: Dra. Carme Panchón Iglesias. Directora adjunta de l’ICE-IDP de la UB.

- Participants:

- Pedro Cárceles Guardia. Director del programa “Un mar de posibilidades” del Club Naútico Ibiza

- Priscila Igea Cáceres. Responsable de Respir i Lleure de Nexe Fundació Privada

- Maria Galindo Jiménez. Mare de Sergio.

- Mercè Jofra Company. Cap del departament de Promoció Esportiva de l’Institut Barcelona Esports

- Jeroni Pérez González. Director Associació Esportiva l’Eixample

- Elisabet Vergés Segarra. Responsable de Sensibilització, Lleure i Esport de la Fundació ECOM

14 – 14.15 h Cloenda de la Jornada a càrrec de Gabriel Arranz Herrero, Director de promoció i esdeveniments de l'Institut Barcelona Esports i de la Dra. Carme Panchón Iglesias, Directora adjunta de l’ICE-IDP de la UB.

Lloc de celebració

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.  Passeig de la Vall d’Hebron 171. Barcelona

Edifici Migdia I, 4ª planta.

CERTIFICATS

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona certificarà 6 hores de formació.

INSCRIPCIONS

Del 5 de febrer al 9 de març de 2018

Per Internet: Matrícula tancada

Preu: 15 €

Places limitades assignades per ordre d’inscripció.

Preguem als participants amb discapacitat auditiva que, en fer la inscripció,  comuniqueu a secretaria (icecursos@ub.edu)  si sou usuaris de llengua de signes, si us cal intèrpret o bé quin mitjà tècnic utilitzeu per a l’accés a la informació.

INFORMACIÓ

Informació sobre inscripcions i certificats: icecursos@ub.edu Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 
 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments