Gestió de la informació per a la recerca

Curs presencial

Formadors

Ernest Abadal; Jordi Ardanuy; Ángel Borrego
Professors de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB

Destinataris

Estudiants de doctorat

Introducció

La ciència progressa a partir de la realització de successius estudis que incrementen el corpus de coneixement prèviament disponible. Per aquesta raó, el desenvolupament de qualsevol treball de recerca requereix, en primer lloc, conèixer les conclusions obtingudes en investigacions prèvies. Aquest curs presenta les principals tècniques bibliogràfiques i documentals per localitzar i gestionar la bibliografia científica, i accedir-hi. Així mateix, s’exposaran les estratègies adients per disseminar la producció pròpia i superar processos d’avaluació de la recerca.

Objectius

  • Conèixer i utilitzar les principals bases de dades bibliogràfiques per cercar informació científica.
  • Utilitzar gestors de referències bibliogràfiques per organitzar la informació recopilada i citar-la.
  • Conèixer l’estructura d’un article científic.
  • Millorar la difusió de la producció científica pròpia.
  • Entendre els procediments i eines emprats en l’avaluació de la recerca científica.

Contingut

  1. Bases de dades per a la cerca de bibliografia científica
  2. Redacció d’articles científics
  3. Difusió de les publicacions científiques
  4. Avaluació de la ciència

Metodologia

El programa s’estructura en dues sessions on es combina una part teòrica acompanyada d’aplicacions pràctiques.

Avaluació

És imprescindible assistir a les dues sessions del curs per obtenir el certificat corresponent.

Bibliografia

Abadal, E. (2012). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: UOC.

Cronin, B.; Sugimoto, C. (2014). Beyond bibliometrics: harnessing multidimensional indicators of scholarly impact. Cambridge: MIT Press.

Somoza, M. (2015). Búsqueda y recuperación de información en bases de datos de bibliografía científica. Gijón: Trea.

Durada

10 hores

Calendari

28 de febrer i 7 de març de 2018, de 9 a 14 h

Places

50

Lloc

Facultat de Biblioteconomia i Documentació, aula 114

Idioma d’impartició

Català

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments