Entorns innovadors d'aprenentatge

Formulari de matrícula

Professorat: Miquel Àngel Torrico

Funcionari del cos de professors d'Educació Secundària especialitat orientació educativa. El seu interès i desenvolupament professional es centra en la millora dels procesos d’aprenentatge en l’aula i com les TAC aplicades a la creativitat, a les altes capacitats, a l’adquisició de noves competències poden ajudar en aquest procés.

Addicionalment, és tutor de psicopedagogia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), col·laborador i tutor de cursos amb la Fundació Rosa Sensat i la Universitat Blanquerna i tutor en línia d'un curs de creació pròpia que compta amb més de 30 edicions en PrisMa, també ha escrit diversos articles i impartit conferències sempre al voltant del mateix camp professional, les TAC i l'educació.

Presentació del curs

El curs es presenta en un format eminentment pràctic on el professorat interessat en enriquir i innovar en els seus entorns d'aprenentatge (aules) comptarà amb diferents dinàmiques TIC i reflexions que li permetran conèixer i treballar amb recursos que responen a l'adquisició de competències necessàries pel professorat del segle XXI com la resolució de problemes, la creativitat, la capacitat de treballar en equip, la curiositat, la innovació o la formació contínua.

Objectius del curs

Conèixer el potencial d'Internet i els ordinadors per a la nostra tasca educativa, i posar en pràctica els recursos i pràctiques innovadores.
Desenvolupar la competència creativa, el treball en grup, la resolució de problemes, la innovació, la curiositat i la motivació per aprendre.
Conèixer eines TIC per crear entorns innovadors de treball a l'aula.

Temari del curs

El curs està divit en tres mòduls que giran en torn l’enriquiment innovador de les nostres aules, a la vegada que busquen potenciar aquelles habilitats professionals que tots els educadors han d’anar adquirint per millorar la seva tasca: resolució de problemes, creativitat, treball en equip, curiositat, innovació i formació contínua.

MÒDUL 1: Recursos innovadors
Al llarg d’aquest mòdul es cercaran, investigaran, descobriran i practicaran recursos TAC que poden ajudar a fer les classes més atractives, innovadores i creatives.

MÒDUL 2: Xarxes socials
En aquest mòdul es facilitarà el coneixement de moltes xarxes socials amb possibilitats d’èsser incorporades a les aules, a la vegada que es reflexionarà sobre els usos, abusos i perills que poden comportar les mateixes.

MÒDUL 3: Rol professor
Aquest mòdul té per objectiu la reflexió constructiva i pràctica de la tasca com a docents, què s’ha de canviar davant aquest escenari, quins reptes de futur es tenen i com es poden convertir les aules en entorns innovadors per a l’aprenentatge.

Destinataris

Mestres de primària i professorat de secundària amb il·lusió per conèixer altres formes de treballar i ser capdavanters del canvi de paradigma educatiu en el que estem immersos.

Model d'avaluació i activitats

Els estudiants hauran de fer totes les activitats proposades, cada mòdul té el mateix pes proporcional en la nota final, la nota de les mateixes serà apte o no apte, seguint els següents criteris:

  • Ha realitzat una tasca creativa
  • L’activitat està treballada
  • Hi ha una reflexió madura darrere de l’exercici
  • Segueix les instruccions de forma adequada
  • Les reflexions estan ben fonamentades

El curs proposarà unes dates a seguir per a tots els estudiants, tot i la flexibilitat pròpia de la formació en línia, a data de finalització del curs totes les activitats hauran d’estar realitzades per poder aprovar el curs.

 

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 22 d'octubre al 20 de desembre de 2013

curs virtual

40 hores

A partir del 12 de setembre 2013
Per Internet: www.ub.edu/ice
Places limitades
90€

Información
Teléfono: +34 934 021 024
http://www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments