Gestió de la propietat intel•lectual en l’activitat docent

:: Destinataris

Personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona.

:: Competències i objectius

— Conèixer les nocions bàsiques de la propietat intel·lectual.

— Conèixer què permet la llei de propietat intel·lectual respecte a la reutilització de recursos educatius a les aules físiques i virtuals.

— Conèixer les alternatives a la difusió de material, com les llicències obertes.

— Saber indicar els drets dels diferents recursos quan es lliuren a l’alumnat.

Competència principal: competència de planificació i gestió de la docència

Competència secundària: competència d’innovació

:: Continguts

1. La propietat intel·lectual i els drets d’autor

1.1. Drets morals, drets d’explotació, cessió de drets

1.2. Les limitacions als drets d’autor

2. Gestió bàsica de drets de propietat intel·lectual

3. Les alternatives al sistema tradicional de difusió

3.1. El copyleft i les llicències lliures

4. Recursos educatius oberts

4.1. Difusió de recursos propis

4.2. Reutilització de recursos aliens

5. Bones pràctiques

:: Metodologia

Es fa una sessió magistral en què es presenta el moviment de l’accés obert amb tot el que implica (models, drets, polítiques, etc.) aplicat a publicacions i dades, juntament amb la resolució d’un cas pràctic.

:: Avaluació

El taller es valora mitjançant un cas pràctic desenvolupat per cada participant a l’hora de difondre un recurs educatiu creat per ells i reutilitzant material aliè.

:: Formador

Ignasi Labastida
Universitat de Barcelona

:: Durada 

4 hores

:: Places 

20

:: Calendari

14 d’octubre de 2013 de 16 a 20 h

:: Lloc

Aula 16. Facultat de Biologia

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments