Habilitats digitals i eines 2.0 | ICE. Institut de desenvolupament professional

Habilitats digitals i eines 2.0

:: Destinataris

Personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona.

:: Competències i objectius

Amb aquest taller es pretén formar bàsicament en la competència metodològica, concretament en tot el que està relacionat amb les TIC:

 • Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.
 • Utilitzar amb criteri selectiu les TIC com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Seleccionar i aprendre a utilitzar les TIC del propi àmbit de coneixement, disciplina, matèria o professió.

Els objectius concrets són:

 • Identificar les habilitats digitals necessàries per al nostre desenvolupament professional.
 • Conèixer eines que ens ajudin a posar Internet i els mitjans socials al nostre servei.
 • Adquirir coneixements bàsics i instrumentals de les eines.
 • Crear i potenciar la nostra identitat digital i participar en els mitjans socials.
 • Promoure la innovació en les pràctiques professionals.

:: Continguts

1. El món digital
Context digital
Noves formes de comunicació
Perfils d’usuaris
La identitat digital
Privacitat i seguretat

2. Eines per TROBAR informació
Cercar a Google
Alertes i RSS
Lector de feeds (agregador): Feedly
Filtrar, agrupar i compartir: Scoop.i

3. Eines per COMPARTIR
Etiquetes i marcadors: Delicious
Compartir documents i cocreació: Google Drive

El núvol o cloud computing: Dropbox, Youtube i SlideShare

4. Eines per CREAR
Com i on fer un blog, videoblog, fotoblog o audioblog
Recomanacions d’estil

5. Eines per RELACIONAR-SE
Twitter
Lèxic i ús bàsic de Twitter
Escurçadors d’URL
Aplicacions professionals

LinkedIn
Perfil i grups professionals

Eina de networking

Facebook
Perfil, pàgines i grups
Crear i dinamitzar una pàgina

Bones pràctiques
Reputació en línia i dinamització d’una «marca»

6. Eines per ENSENYAR i APRENDRE
Plataformes educatives i entorns virtuals d’aprenentatge (EVA o PLE)
Gestió i distribució de cursos en línia (LMS): Moodle
Cursos en línia oberts i gratuïts: MOOC

7. Altres eines
Codis QR
Geolocalització: Foursquare
Col·laboració en comunitat: crowdsourcing

:: Metodologia

El taller es farà en quatre sessions de 2,5 hores de durada. Durant la primera part de la sessió es farà una exposició dels continguts amb el suport de materials audiovisuals. Cada sessió s’acompanyarà de diverses pràctiques centrades en l’ús i experimentació de les eines que es presenten en el curs:

 • Mapa de les eines i xarxes utilitzades pels assistents (activitat col·lectiva)
 • Joc de recerques avançades amb Google (activitat per parelles)
 • Recerca de blogs i subscripció a Feedly (activitat individual)
 • Fem un post (activitat individual)
 • Registre a Twitter i creació de xarxa de followings (activitat individual)
 • Conversa a Twitter entre els assistents fent ús de hashtags i URL (activitat col·lectiva)
 • Creació de perfil professional a LinkedIn (activitat individual)
 • Debat sobre casos de bones i males pràctiques amb les eines 2.0 (activitat en petits grups)

:: Avaluació

Totes les activitats proposades són una font d’avaluació dels assistents.

A més, es farà una activitat específica que permetrà als assistents reflexionar sobre la utilitat dels continguts dels curs i els seu procés d’aprenentatge. Aquesta activitat consistirà en una graella en la qual caldrà puntuar la importància de cada habilitat digital en la pròpia tasca professional, amb una concreció de tasques i eines relacionades.

:: Formadora

 Tere Vida Mombiela, consultora en joc, educació i tecnologia

:: Durada  

10 hores

:: Places

20

:: Calendari

22, 24, 29 i 31 d’octubre de 2013 de 12:00 a 14:30 h

:: Lloc

Facultat de Farmàcia. Aula d’informàtica 104.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments