Com aprenen els estudiants: estratègies d’aprenentatge

:: Destinataris

Personal docent de la Universitat de Barcelona

En aquest taller hi ha dues parts:

  • Bases sobre l’aprenentatge
  • Els joves i les seves formes d’aprendre al món actual

:: Competències i objectius

  • Competència interpersonal

Desenvolupar el pensament crític i reflexiu.
Identificar les necessitats individuals.

  • Competència metodològica

Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l’estudiant en el propi aprenentatge i el dels companys.
Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament‑aprenentatge d’acord amb les característiques dels estudiants, la matèria i la situació formativa.

  • Competència de planificació i gestió de la docència

Planificar i gestionar activitats de formació dirigides a l’alumnat que facilitin l’aprenentatge i l’adquisició de competències.

  • Competència d’innovació

Reflexionar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per buscar noves estratègies que permetin millorar-los.
Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
Analitzar el context d’ensenyament-aprenentatge per identificar les necessitats de millora i aplicar estratègies i recursos innovadors.

:: Continguts

1. Bases de l’aprenentatge

Concepte i fases de l’aprenentatge
Enfocaments d’aprenentatge: les valoracions de l’alumnat
Estils d’aprenentatge: la diversitat en les maneres d’aprendre
Els estils cognitius de les persones i la relació que tenen amb la manera com aprenem

2. Els joves i les seves formes d’aprendre al món actual

Qui són els nostres estudiants
Contextos de socialització
Entorns i eines d’aprenentatge: la distància-proximitat entre el dintre i el fora de la U
Aprendre en un món sobreinformat i sobremancat de sentit: les aportacions de les ciències de l’aprenentatge i la neurociència
De l’aprenentatge per la repetició a l’aprenentatge per la comprensió
Reptes per a l’ensenyament universitari

:: Metodologia

Es combinen moments d’exposició de les formadores amb d’altres en què s’utilitzen metodologies actives i participatives. Durant la sessió, es proposen activitats que es fan en grup petit o bé col·lectivament, com ara l’anàlisi de situacions per identificar la relació entre estratègies d’ensenyament i estils d’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències conegudes o viscudes, entre d’altres.

:: Avaluació

A partir de tot el que es planteja durant el taller, el professorat ha de fer la transferència al propi àmbit i, concretament, a alguna assignatura que imparteixi. Ha de presentar un document breu en què reflecteixi l’adaptació d’un contingut propi, descrivint una activitat docent idònia per adaptar-la als estils d’aprenentatge.

:: Formadores

Dra. Amèlia Tey Teijón
Universitat de Barcelona

Dra. Joana Sancho Gil
Universitat de Barcelona

:: Durada  

10 h

:: Places

20

:: Calendari

12 i 15 de novembre de 10 a 13 h i 19 de novembre de 10 a 14h

:: Lloc

Facultat de Farmàcia, aula B201

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments