El debat competitiu a l’aula: els fonaments de la persuasió

:: Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

:: Competències i objectius

Els objectius d’aquest taller s’inscriuen en dues de les competències docents del professorat universitari (GRIFD):

 • Competència d’innovació (CDI)

Crear i aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d’ensenyament – aprenentatge.

En finalitzar el taller, el/la participant:

 1. Coneixerà una nova eina pedagògica, el debat competitiu, amb els seus pros i els seus contres.
 2. Disposarà de tota la informació necessària per posar en marxa debats competitius a l’aula.
 3. Haurà experimentat per si mateix/a el potencial d’aquest mètode de pedagogia activa (organitzarem un debat al final de cada sessió perquè els docents puguin viure el mètode per si mateixos).
 • Competència comunicativa (CC)

Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació de manera eficaç i correcta, la qual cosa implica la recepció, interpretació, producció i transmissió de missatges a través de canals i mitjans diferents de forma contextualitzada a la situació d’ensenyament-aprenentatge.

En finalitzar el taller, el/la participant:

 • Coneixerà els cinc cànons de la retòrica clàssica.
 • Haurà practicat tècniques concretes per millorar la seva capacitat oratòria

:: Continguts

 • Per què organitzar un debat competitiu a l’aula?
 • Què són els debats competitius i com funcionen?
 • Com proposar bones tesis de debat?
 • Introducció a la retòrica clàssica: els cinc cànons
 • INVENTIO 1. El model logos-ethos-pathos: els canals clàssics de la persuasió
 • ACTIO 1. Discurs breu: practicant la brevetat en el discurs
 • INVENTIO 2. El tòpic aristotèlic de conjectura
 • DISPOSITIO 1. Inicis i finals
 • ACTIO 2. Debat competitiu: integrar i posar en pràctica els continguts
 • Com traslladar-lo a l’aula?

:: Metodologia

Presentarem casos reals d’aplicació dels debats competitius a l’aula viscuts en primera persona pels docents dels tallers, i hi reflexionarem conjuntament.
Visualitzarem vídeos reals de l’ús d’aquesta metodologia a l’aula.
Presentarem conceptes clau d’oratòria a partir de l’estructura conceptual de la retòrica clàssica.
Els participants experimentaran amb les eines i els conceptes explicats durant el curs. El debat competitiu és un terreny de joc en el qual posarem en pràctica el que hem après a l’aula.

:: Avaluació

A partir de la Guia pràctica del debat a l’aula es demanarà als participants que dissenyin, en el context de les seves activitats docents, una intervenció centrada en un debat competitiu a l’aula.

:: Formadors

Artur Massana i Fisa
Col·laborador acadèmic del Departament de Recursos Humans d’Esade i membre del GLEAD (grup de recerca en lideratge). Filòsof analític especialista en ciències cognitives i llenguatge, MBA per ESADE. Va ser durant set anys el director general del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Soci fundador de Lead Learning Lab, empresa dedicada a la formació en habilitats directives i la consultoria.

Ana Viñals i Rioja
Professora associada de Direcció Comercial a la Universitat Pompeu Fabra. Veterinària i MBA per Esade. Durant 15 anys va desenvolupar la seva carrera en l’àmbit del màrqueting a Unilever, Myrurgia, Sara Lee, Gallina Blanca i Eat&Out (Pans&Company) com a directora comercial i de màrqueting. És consultora de marketing & strategy management.

:: Durada 

8 hores

:: Places

20

:: Calendari

17 i 24 d’octubre de 2013, de 10 a 14 h

:: Lloc

Facultat de Dret. Aula A12 de l’edifici Ilerdense

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments