Metodologies per aprendre | ICE. Institut de desenvolupament professional

Metodologies per aprendre

:: Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

:: Objectius

  • Saber decidir entre el ventall de metodologies d’aprenentatge
  • Poder utilitzar les metodologies més adients per a cada situació
  • Aprendre noves maneres d’ensenyar

:: Continguts

S’explica un ventall ampli de metodologies d’aprenentatge, entre les quals els participants decideixen quines volen treballar a l’aula, ja sigui perquè les desconeixen o per criteris d’interès.

  • Metodologies per al treball col·laboratiu: ABP (aprenentatge basat en problemes), wikis, tutories entre iguals, casos, etc.
  • Metodologies per a la innovació: ApS (aprenentatge servei), aules obertes, webquestes, tecnoautobiografies, etc.
  • Metodologies per avaluar: carpetes d’aprenentatge o portafolis, blocs, rúbriques, etc.

:: Metodologia

Es tracta d’un taller eminentment pràctic en què l’aprenentatge s’assoleix de manera col·laborativa amb la resta de participants del taller i guiats per la formadora.

Sessions presencials inicials

Cada participant se situa en la metodologia més adient per a la matèria que ensenya. A partir d’aquí, es treballa la metodologia triada per cada participant mitjançant una explicació pràctica a l’aula d’acord amb els interessos expressats.

Treball autònom

Fins al març, els participants poden implementar la metodologia escollida a l’aula.

Sessió presencial al març

Al mes de març es compartirà l’experiència amb la resta de companys del taller.

:: Avaluació

S’ha de dissenyar i implementar alguna de les metodologies que s’han treballat al taller.

:: Formadora

Anna Forés Miravalles
Universitat de Barcelona

:: Durada

12 hores presencials + 12 hores de treball autònom

:: Places

30

:: Calendari

22i 23 d’octubre de 2013 de 9:30 a 13:30 h i un dia del mes de  maig o juny a determinar

:: Lloc

Facultat d'Economia i Empresa. Sala de juntes de l'edifici 696 (Antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials)

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments