Recerca en obert: difusió sense barreres

:: Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

:: Objectius

  • Conèixer el moviment de l’accés obert en els dos vessants que té: els repositoris i les revistes.
  • Conèixer la situació de la propietat intel·lectual de les publicacions científiques.
  • Conèixer les possibilitats de compartir les dades utilitzades o obtingudes en la recerca.
  • Conèixer l’estat actual de l’accés obert a la UB: eines, recursos i polítiques.
  • Conèixer les polítiques de fora de la UB que afecten els investigadors.

:: Continguts

1. Nocions bàsiques de propietat intel·lectual

1.1. Drets morals, drets d’explotació, cessió de drets

2. La difusió tradicional de les publicacions científiques

3. El moviment de l’accés obert: els repositoris i les revistes d’accés obert

4. Dades obertes

5. Polítiques d’accés obert i mandats

:: Metodologia

El primer dia es fa una sessió magistral en què es presenta el moviment de l’accés obert amb tot el que implica (models, drets, polítiques, etc.) aplicat a publicacions i dades.

El segon dia es fa una sessió pràctica centrada en les possibilitats que té un investigador de la UB: ajuts per publicar, relació amb el GREC, polítiques i requeriments involucrats, etc.

:: Avaluació

El taller s’avalua mitjançant un cas pràctic desenvolupat per cada participant, que ha de valorar què es pot difondre en obert dels resultats de la seva recerca.

:: Formador

Ignasi Labastida
Universitat de Barcelona

:: Durada 

6 hores

:: Places 

20

:: Calendari

7 i 9 d’octubre de 2013 de 16 a 19 h

:: Lloc

Facultat d’Economia i Empresa. Edifici 696 (Antiga Escola Universitària d’Estudis Empresarials). 
Dia 7 Aula 9B.
Dia 9 Aula d'informàtica D

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments