Context, matemàtiques i competències bàsiques (9001330011) | ICE. Institut de desenvolupament professional

Context, matemàtiques i competències bàsiques (9001330011)

Descripció

Aquest curs presenta una manera de treballar les matemàtiques a l’aula basada en la

necessitat del context per desenvolupar les competències bàsiques en aquesta disciplina.

Els curs s’estructura en tres fases: una primera part presencial de presentació de propostes didàctiques i elaboració de material; una segona part no presencial d’experimentació a l’aula, i una tercera part de reflexió i avaluació del treball que s’ha fet.

Objectius

Presentar propostes didàctiques de matemàtiques en context: materials, gestió d’aula, avaluació.
Analitzar diferents propostes didàctiques en el marc de les competències bàsiques i els continguts matemàtics.
Donar pautes per elaborar materials d’aula.
Avaluar l’aplicació a l’aula dels materials elaborats.

Metodologia

Treball pràctic i en grup.

Formació

Pilar Figueras, Maite Gorriz i Santi Vilches

Destinataris

Professorat de secundària que estigui interessat a treballar les matemàtiques de manera

interdisciplinària.

Calendari i horari

12 sessions, els dimecres de 17.45 h a 20.15 h

Dies:

6, 13, 20, 27 de novembre

4 i 11 de desembre

15, 22 i 29 de gener

26 de febrer

5, 12 i 19 de març

Hores

40 (30 hores presencials més 10 de treball personal)

Places

25

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Llevant. Aula Màster

Període d’inscripció

De l’1 al 30 d’octubre de 2013

Places limitades

Preu

80 €

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments