Eines 2.0 per fomentar el treball cooperatiu a l’aula (9001630011)

Descripció

El curs està compost per quatre sessions presencials de 2 hores i 30 minuts cadascuna i 5 hores de treball virtual, que pretenen donar una visió general de les eines 2.0 que fomenten el treball cooperatiu en l’àmbit escolar. El curs, de caire molt pràctic, es centrarà en el coneixement i experimentació d’aquestes eines digitals amb enfocament educatiu.

Objectius

Conèixer diferents eines per fomentar el treball cooperatiu a l’aula.
Adquirir diferents competències digitals i comunicatives relacionades.
Crear diferents propostes educatives en un entorn 2.0.

Continguts

1. Treball cooperatiu i la seva potencialitat educativa

El concepte de treball cooperatiu
Organització del treball cooperatiu
Estratègies i tècniques

2. Eines 2.0 disponibles per a docents

Eines de comunicació
Eines de gestió i organització de l’aprenentatge
Eines de construcció del coneixement
Eines per compartir recursos

3. El wiki i el seu ús educatiu

El wiki com a  eina didàctica pel professorat
El wiki com a espai comunicatiu i de construcció de coneixement
Límits i possibilitats en l’aplicació

4. La webquesta com a proposta metodològica a l’aula

El concepte de webquesta i la seva tipologia
L’estructura de la webquesta
Límits i possibilitats en l’aplicació a l’aula

Metodologia

La metodologia de les sessions del curs és de caire pràctic. El curs pretén oferir un espai de reflexió per al professorat de secundària per analitzar les possibilitats educatives que ofereixen les tecnologies de la informació.

Requisits

80% d’assistència a les sessions
Elaboració d’una tasca/projecte proposat pels formadors.

Formació

Alex Egea i Ana Marín

Destinataris

Professorat de secundària

Calendari

Sessions presencials: Dimecres 6,  13, 20 i 27 de novembre, de 18.00 a 20.30 h

Enviament tasca on-line: fins el 4 de desembre

Hores

15 hores (10 hores presencials + 5 hores virtuals)

Places

20

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia, Aula 2101

Preu

40 €

Període d’inscripció

De l’1 al 30 d’octubre

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments