Rumors i prejudicis... quins conflictes! (9001640011)

Descripció

El curs busca, mitjançant l’experimentació i la pràctica, facilitar eines per detectar i generar estratègies d’actuació per treballar els conflictes que poden sorgir a partir dels rumors i dels prejudicis. Treballarem les noves formes en què es difonen els rumors, a partir de les xarxes socials. Com es donen aquestes situacions? Quins conflictes provoquen? Quines situacions de pressió poden viure els i les joves? Són situacions noves per a tots i intentarem detectar i identificar diferents tipus de prejudicis i com els rumors influeixen en aquests processos i poden provocar encara més conflictes.

Objectius

Reconèixer els  diferents  tipus de prejudicis i les possibles conseqüències.
Facilitar eines de prevenció en els conflictes que sorgeixen a partir dels prejudicis i els rumors.
Adquirir una fonamentació entorn de la creació i la gestió de rumors.
Desenvolupar petits protocols d’actuació.

Continguts

1. Els prejudicis i estereotips

Què són
D’on sorgeixen
Estratègies per treballar-los

2. Els rumors

Com es difonen
Els rumors a la xarxa (ciberbullying)
Com els detectem i gestionem

3. Prevenció de conflictes

Tipus de conflictes
Elaboració d’estratègies de gestió i detecció

Destinataris

Professionals de l’educació que treballin amb joves o adolescents, principalment professorat de secundària.

Formació

Silvia Lombarte, Mercè Mora i Àlex Muñoz

Places

25

Hores

15 hores (10 de presencials i 5 de virtuals)

En les hores virtuals es treballarà una experiència pràctica per dur a terme a l’aula, que s’haurà de lliurar l’últim dia del curs.

Calendari i horari

Dimecres 30 d’octubre; 6, 13, 20 i 27 de novembre de 17.00 a 19.00 h

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I. Aula 2304

Preu

40 €

Inscripció

De l’1 al 24 d’octubre

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments