4rta Jornada de l'IRBio 2017

Us convidem a la 4rta Jornada de l'IRBio 2017, aquest any debatrem les noves estratègies en la gestió i conservació de la biodiversitat en el context del canvi global.

El patrimoni natural i la biodiversitat són un actiu insubstituïble, i un valor en si mateix, del qual depenen el benestar i el progrés de la societat. Per això, el coneixement del seu estat de conservació és absolutament necessari per avançar en el disseny d’estratègies adequades de gestió de la biodiversitat en un context de canvi global.

La recent aprovació de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya ha motivat dedicar la jornada anual de l’IRBio a la conservació i la gestió de la biodiversitat. D’una banda, perquè aquesta Estratègia té la finalitat de conservar la natura des d’una perspectiva àmplia, que aplega no només els elements vius de la Terra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics. I de l’altra, per la ferma voluntat de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de donar  assistència tècnica a les administracions públiques i a institucions i empreses privades en l’àmbit de la gestió i conservació de la biodiversitat i  el medi natural
 
L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre la conservació del patrimoni natural, i sobre com fer front a la pèrdua de biodiversitat associada al canvi global, on l’activitat humana juga un paper fonamental. Els criteris de conservació i de gestió d’espècies, hàbitats i ecosistemes, la restauració  ecològica, l’efectivitat de les accions en relació a la seva intensitat i durada, l’escala espacial i temporal dels organismes i dels processos que es pretén conservar i gestionar i el paper de la matriu són, entre altres, alguns dels aspectes més rellevants que es pretén discutir durant la jornada. La primera part de la Jornada pretén contextualitzar la problemàtica de la conservació i la gestió de la biodiversitat de la mà d’investigadors de prestigi, i mostrar les activitats de diversos grups de recerca de l’IRBio que treballen en sistemes terrestres i marins sotmesos a un fort impacte humà. La segona part permetrà conèixer les prioritats de l’acció de la Generalitat de Catalunya per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat, i debatre amb investigadors i tècnics sobre els instruments necessaris per harmonitzar l’activitat humana i la conservació de la natura a Catalunya.

Secció pòsters:
Exposició de pòsters elaborats per els diferents grups de recerca de l’IRBio en el hall de l’edifici Margalef de la Facultat de Biologia i presentació per part dels autors de 15-16h.

Inscripcions:
Es obligatòria la inscripció prèvia gratuïta per tal de facilitar l’organització de la jornada. Cal indicar si s’assistirà al dinar i si es portarà pòster.
Data màxim per inscripció pel dinar i pòster 30 de novembre 2017.
La inscripció es pot realitzar a través del correu electrònic:  irbio@ub.edu  o bé del telèfon:  934035247

:: Díptic jornada

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments