The Barcelona Study Visit of ERASMUS+ International Project PRINTEL

Del 11 al 12 de juny de 2018, la Universitat de Barcelona (UB) acull la Study Visit del projecte ERASMUS + PRINTeL "Canvi a les aules: Promoure la innovació en l'ensenyament i aprenentatge per millorar l'experiència en l'aprenentatge dels estudiants en els països de l'Associació Oriental".

Els principals objectius del projecte són:

  • promoure el desenvolupament i la innovació en l'ensenyament i l'aprenentatge
  • introduir noves tecnologies en el procés docent a Armènia, Geòrgia i Bielorússia
  • modernitzar l'educació superior als països associats.

Més informació: https://printel.am

S’han presentat els següents temes: la formació inicial del professorat universitari, els programes de desenvolupament professional, el desenvolupament de la competència digital i els mètodes innovadors d'ensenyament i aprenentatge pels representants de Linkopings Universitet (LiU), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), FH Joanneum Gesellschaft mbH (FHJ) i coordinats pel representant de l’Institut de Desenvolupament Professional-Institut de Ciències de l'Educació (IDP-ICE, Universitat de Barcelona)

Les següents universitats dels països de l'Associació Oriental han participat en les discussions de les sessions temàtiques: Yerevan State University (YSU), National Polytechnic University of Armenia (NPUA), Vanadzor State University after H. Tumanyan (VSU) and National Center for Strategic Research in HE (NCSRHE), Ilia State University (ISU), Georgian Technical University (GTU) and Iakob Gogebashvili Telavi State University (TeSaU), Belarusian State University (BSU), Brest State Technical University (BrSTU) and Yanka Kupala State University of Grodno (YKSUG).

L'acte ha estat inaugurat per Aurèlia Mañé Estrada, delegada del rector per a la mobilitat i programes internacionals, Xavier Triadó, director de l’Institut de Desenvolupament Professional-Institut de Ciències de l'Educació (IDP-ICE), Marina Solé, coordinadora del Observatori de la Globalizació, i Joan-Tomàs Pujolà, formador col·laborador de l’IDP-ICE.


From 11th to 12th June 2018, The University of Barcelona (UB) in Spain hosted the two-day Study Visit of the ERASMUS+ PRINTeL project "Change in Classroom: Promoting Innovative Teaching and Learning to Enhance Student Learning Experience in Eastern Partnership Countries". The main goals of the project are:

  • To promote the development and innovation in teaching and learning
  • To introduce new technologies in the teaching process in Armenia, Georgia and Belarus
  • To modernize higher education in the partner countries.

Further information: https://printel.am

Topics such as Initial HE teacher training, Programs for Professional Development, Developing Digital Competence and Innovative Teaching & Learning methods have been presented by the representatives of the European Union universities: Linkopings Universitet (LiU), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), FH Joanneum Gesellschaft mbH (FHJ) and coordinated by the representative of the Institute de Professional Development-Institut de Ciències de l'Educació (IDP-ICE, Universitat de Barcelona).

The following universities of the Eastern partner countries took part in the discussions of the topic sessions:  Yerevan State University (YSU), National Polytechnic University of Armenia (NPUA), Vanadzor State University after H. Tumanyan (VSU) and National Center for Strategic Research in HE (NCSRHE), Ilia State University (ISU), Georgian Technical University (GTU) and Iakob Gogebashvili Telavi State University (TeSaU), Belarusian State University (BSU), Brest State Technical University (BrSTU) and Yanka Kupala State University of Grodno (YKSUG).

The event was opened by Aurèlia Mañé Estrada, delegate of the rector for mobility and international programs, Xavier Triadó, director of the Institute of Professional Development-Institute of Education Sciences (IDP-ICE), Marina Solé, coordinator of the Observatory of Globalization and Joan-Tomàs Pujolà, teacher trainer at the IDP-ICE (UB).Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments