Premi Francesc Xavier Gil i Quesada

Bases convocatòria 2011

I. Poden optar al premi treballs inèdits d'innovació en educació que es caracteritzin per la seva qualitat metodològica en la recerca o en el disseny i l'aplicació de la innovació, escrits en qualsevol llengua de l'Estat espanyol o de la Unió Europea.

II. Hi poden optar, també, les escoles i altres institucions que presentin reculls d'experiències d'innovació portades a terme.

III. Els originals es presentaran per duplicat a l'ICE de la Universitat de Barcelona, passeig de la Vall d'Hebron 171, edifici de Migdia, Barcelona. Els treballs aniran acompanyats d'una sol·licitud de participació, en la qual constarà l'acceptació d'aquestes bases i l'adreça de l'autor o del director del treball.

IV. El premi està dotat amb 3.000 €.

V. El termini de presentació de treballs per a aquesta convocatòria començarà quan es facin públiques aquestes bases, i es clourà el 16 de març de 2012.

VI. Els treballs hauran de tenir una extensió no superior a 100 fulls.

VII. El jurat del Premi Francesc Xavier Gil i Quesada estarà format per persones de reconegut prestigi en el camp de la innovació educativa i de la metodologia de la investigació.

VIII. El jurat pot deixar desert el premi, si ho creu necessari, per manca de qualitat dels treballs o no-adequació a les bases.

IX. La recepció del premi comporta la cessió dels drets d'autor de la primera edició del treball a l'ICE de la Universitat de Barcelona.

X. L'ICE es reserva el dret de reproducció del treball guanyador del premi en suport de paper o electrònic.

XI. El lliurament dels premis tindrà lloc en sessió oberta durant el mes de juny de 2012, i serà anunciada a tots els autors dels treballs presentats.

XII. Els treballs no premiats hauran de ser recollits pels autors o per la persona degudament autoritzada, a la seu de l'ICE, passeig de la Vall d'Hebron 171, Barcelona, durant un termini màxim de dos mesos, comptats a partir del data de lliurament del premi.

Termini de p resentació d'originals i/o treballs:
16 de març de 2012
En els locals de l'Institut de Ciències de l'Educació UB
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

Lliurament de premis: juny de 2012
Per informació general dels Premis:
Institut de Ciències de l?educació, Universitat de Barcelona
Tel:934 035 175
A/e: infoice@ub.edu

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació